Genel Kültür > Din Kültürü

Zekat ne demektir?


İslam dininin beş şartından biri olan zekat, zengin Müslüman kimselerin her yıl mallarının 40’ta 1’lik kısmını ihtiyaç sahiplerine dağıtmaları anlamına gelir.


Uzman videosunu izleyin: Zekat nedir?

Zekat, kuralları değişmekle birlikte, bütün semavi dinlerde bulunan vazgeçilmez bir ibadettir.


Zekat ibadeti, Allah’ın kullarına karşılıksız olarak verdiği nimetin dünyada adaletli bir şekilde dağılmasını sağlamak, zengin ile fakiri birbirine yaklaştırmak amacına hizmet eder.

 

Kuran-ı Kerim’de zekat hep namaz ibadeti ile birlikte anılır. Bu ibadetin asayişi sağlama gibi bir işlevi vardır ve İslam’da yerine getirilmesi zorunluluğu çok ciddi hükümlere bağlanmıştır.

 

Hz. Muhammed zekatı İslam'ın üzerine kurulduğu beş temelden birisi olarak anlatır, hangi eşyadan ne kadar verileceğini de bizzat açıklar ve takip eder. İnandığı halde zekat vermemekte ısrar edenlere savaş ilan edilmiştir. Tüm bunlar zekat ibadetinin İslam için önemini ortaya koyar.


Videoyu izleyin: Kişinin vereceği zekat miktarı nasıl hesaplanır?