Genel Kültür > Tarih > Mitoloji

Yunan mitolojisindeki başlıca tanrılar kimdir?


Yunan mitolojisinin temeli khaos'a (kaos) dayanır. Kaos boşluk değil, nesnelerin, tanrıların ve insanların kaynağıdır.


Her şeyin başlangıcındaki kaostan üç önemli varlık, Gaia, Tartarus ve Eros çıkar.


Toprak ana Gaia, gökyüzü ise Uranos’tur. Yeraltının en derin ve karanlık kısmını yöneten ise Tartarus’tur.


Gaia ile onun hem kocası hem oğlu olan Uranos her şeyin başlangıcı ve mitolojideki ilk tanrılardır.

 

Yunan mitolojisindeki önemli tanrılar ise şu şekilde sıralanır:

 

Birinci Kuşak

Gaia – Tüm yaşamı besleyen toprak ana. Yunan mitolojisindeki ilk ulu tanrıça, ana tanrıça.
Uranos – Gökyüzü tanrısı. Gaia’nın oğlu ve kocası.

İkinci Kuşak

Gaia ile Uranos’un çocukları.

Yüzer Kollular – Üçüzler. En iyi bilineni Briareus’tur.
Kykloplar – Zeus’un hizmetkarları, üçüzler, tek gözlü demirciler.
Titanlar – 13 kardeşler. Tanrılar tarafından yenilmeden önce çocukları ile birlikte tüm evreni yöneten ölümsüzler.
Kronos – Uranos’tan sonraki gökyüzü tanrısı. Titanların efendisi. İlk 6 Yunan tanrısının babası: Zeus, Poseidon, Hades, Hera, Demeter, Hestia.
Rheia (Kybele) – Kronos’un kardeşi ve karısı. Gaia gibi ulu tanrıça ya da ana tanrıça. Zeus, Poseidon, Hades, Hera, Demeter ile Hestia’nın annesi.
Helios – Apollon’dan önceki güneş tanrısı.
Selene – Artemis’ten önceki ay tanrıçası.
Themis – Kehanet tanrıçası.
Atlas – En güçlü Titan.
Prometheus – En yaratıcı ve akıllı Titan.
Epimetheus – Prometheus’un erkek kardeşi. Tanrıların yarattığı ilk ölümlü kadın olan Pandora’nın kocası.

Üçüncü Kuşak

Kronos ve Rheia’nın çocukları.

Zeus – Kronos’tan sonraki gökyüzü tanrısı. Ölümlülerin dünyasındaki düzeni sağlar.
Poseidon – Zeus’un erkek kardeşi. Denizler hükümdarı.
Hades – Zeus’un erkek kardeşi, yeraltının hükümdarı, ölülerin efendisi.
Hera – Zeus’un kız kardeşi ve karısı. Olimpos kraliçesi. Evlilik ve doğum tanrıçası.
Demeter – Zeus’un kız kardeşi. Rheia ve Gaia gibi ulu tanrıça, ana tanrıça.
Hestia – Zeus’un kız kardeşi. En yumuşak kalpli tanrı.

Zeus’un çocukları

Apollon – Artemis’in ikizi. Kehanet, sağlık, tarım, müzik ve okçuluk tanrısı. Güneş tanrısı.
Artemis – Apollon’un ikizi. Av tanrıçası. Ay tanrıçası.
Athena – Zeus'un en sevdiği kızı. Savaş tanrıçası.
Afrodit – Güzellik ve cinsellik tanrıçası.
Persephone – Hades’in karısı. Yeraltının kraliçesi.
Klotho, Lakhesis, Atropos - Kader tanrıçaları. Ölümlülerin ne kadar yaşayacağına karar verirler.
Ares – Savaş tanrısı.
Haphaestus – Afrodit’in kocası. Yaratıcı ve yetenekli tanrı.
Hermes – Zeus’un habercisi.