Anne & Çocuk > Bebek Sağlığı

Yeni doğan sarılığında tedavi yöntemleri nelerdir?


Genellikle bu sarılık tipi doğumdan sonraki 2-3 gün içinde görülür ve bir hafta ile 10 günlük sürede sona erer. Prematüre bebeklerde birkaç gün daha geç fark edilebilen hastalık daha şiddetli geçirilir.

Gün ışığı altında deriye parmakla basıldığında ortaya çıkan renk sarılığın ne kadar şiddetli geçirildiğine dair fikir verir.

Bebekteki sarılığın ne kadar ciddi olduğu doktor muayenesi sonucu belli olur. Bebeklerin doğumdan 48 saat sonra muayene edilip sarılık kontrolünün yapılması gerekir. Doktor gerekli gördüğünde kan testi yaptırarak bilirubin seviyesini inceleyecektir.

Videoyu izleyin: Yeni doğan bebeğin sarılık olduğu nasıl anlaşılır?

Hafif geçirilen yeni doğan sarılığında tedaviye gerek görülmeyebilir. Ancak bazı vakalarda sarılık ilerleyerek beyine sıçrar ve kernikterus denilen hastalığa dönüşür. Bu ihtimal, prematüre bebekler için, aynı ölçekteki bilirubinden daha çok etkilendiklerinden dolayı daha yüksektir.

Kernikterus durumu zayıf emme, tiz sesle ağlama, ateş, kusma, havale, başı geri atma, kasılma, cildin limon rengine dönmesi gibi belirtilerle kendini gösterir. Ölümle sonuçlanabileceği gibi spastiklik, zihinsel gerilik, sağırlık, şaşılık, diş bozuklukları gibi izler de bırakabilir.

Hafif geçirilmekte olan sarılık vakalarında ışık tedavisi (fototerapi) yaygın bir tedavi yöntemidir. Bebek çıplak halde ışık altında yatırılır, bilirubin ışıkla etkileşimi sonucu vücuttan kolay atılabilir hale gelir. Kandaki bilirubin seviyesi yüzde 20 ile 25 miligramın üzerine çıkarsa kernikterus durumuna gelmemesi için kan değişimi yapılması gerekecektir.

Videoyu izleyin: Yeni doğan sarılığı nasıl tedavi edilir?