Sağlık > Onkoloji

Yemek borusu (özofagus) kanseri nasıl tedavi edilir?


Yutma güçlüğü şikâyeti ile kendini belli eden yemek borusu kanseri ilaçlı film ve endoskopik inceleme sonucunda teşhis edilebiliyor.

Yayılmış tümörlerde hastalığın yayılım derecesinin anlaşılabilmesi ve tedavi sonrası takipte endoskopi, ultrasonografi, bilgisayarlı tomografi, MR gibi görüntüleme yöntemleri kullanılıyor.

 

Uzman videosunu izleyin: MR çekilirken hasta nelere dikkat etmeli?


Tedavi yöntemleri

Tedavinin hangi yöntemle yapılacağı yaygınlık derecesi kadar genel sağlık durumu ile de alakalı. Erken aşamada yakalanan bir yemek borusu kanserinde hastanın genel bir sağlık problemi yoksa öncelikli tedavi yöntemi ameliyat.

 

Ancak bunun aksi durumlarda hastalığın ilerlemesini durdurmak için destek tedavi olarak kemoterapi ve radyoterapi öneriliyor.

Ameliyat

Yemek borusu kanserlerinde ameliyatın zorluğu yemek borusunun geçtiği bölgelerde birçok hayati organın bulunmasından ileri gelir. Çünkü çoğu zaman lenf bezlerine de sıçramış olan tümörler sadece yemek borusunun çıkarılması ile temizlenemez.

Lenf bezlerinin çevresindeki tümörlerin temizlenememesi hastalığın kısa bir süre sonra tekrarlamasına neden olur. Bu, kanserin yayılma olasılığının olduğu tüm lenf bezlerinin temizlenmesini gerekli kılar.

 

Ameliyat türleri

1. Klasik (açık) yöntem

Yemek borusunun kısmen çıkarılması

Tümör eğer ki mideye çok yakınsa karından ya da göğüs boşluğundan yapılan bir kesi ile yemek borusunun sadece alt kısmı çıkarılır. Yukarıda kalan kısmı mide ile birleştirilir.

Yemek borusunun tamamen çıkarılması

Kanser tüm yemek borusunun alınmasını gerektirecek boyuttaysa yemek borusu karın ve boyundan iki ayrı kesi yapılarak alınır. Hastaya mide veya kalınbağırsaktan yeni bir yemek borusu yapılır. Bu tür ameliyatta lenf bezleri çıkarılamayacağından kanserin lenf bezlerine sıçradığı durumlarda ve hastalığın ileri aşamalarında sorun teşkil edebilir.

Üç kesi yapılarak uygulanan ameliyatlarda ise lenf bezleri büyük oranda temizlenir. Ancak bu tür bir ameliyatı iler yaşlarda ve sağlık problemi çok olan hastalarda pek mümkün değildir. Özellikle solunum sıkıntıları ortaya çıkabilir.

2. Laparoskopik ve torakoskopik yöntemler

Bu alanda en yeni ve etkili yöntemler olan laparoskopik ve torakoskopik yöntemlerin avantajı hastaların ameliyat sonrası iyileşme sürelerinin daha kısa olması, hastanede daha az yatmaları ve ağrı yaşamamalarıdır.

Bu ameliyat yöntemleri deneyimli kişiler tarafından uygulanırsa yemek borusu ve lenf bezleri tamamen alınabilir. Ameliyat sonrasında ameliyat izi yok denecek kadar az olur.

Yemek borusunun çıkarılamadığı durumlar

  • Hastanın sağlık durumunun büyük bir ameliyata izin vermeyecek ölçüde olması.
  • Kanserin ameliyatla çıkarılmasının mümkün olmaması.
  • Kanserin başka organlara sıçraması.