Müzik > Yaylı Çalgılar

Viyola nasıl bir enstrümandır?


Viyola yaylı çalgılar ailesinin ortanca üyesidir. Kemandan büyük, viyolonselden küçüktür. Benzerliklerinden ötürü kemanla karıştırılan bir müzik aletidir.

Viyola, keman gibi dört telli ve perdesiz bir alettir. Çalma tekniği ve tutuş biçimi kemanla aynıdır. Kemandan farkı tel diziminin bastan tize doğru Do – Sol – Re – La olması, daha büyük olması ve Do anahtarıyla çalınan bir alet olmasıdır.

Viyolanın kemandan bir diğer farkı sesidir. Viyola daha tok, derin ve sert sese sahiptir. İnsan seslerinde alto seslerle paralellik taşır.

Viyolanın tarihi kemanla aynı zamana denk gelir. 16. Yüzyıl’ın başlarında çıkmıştır. “Viola da Braccia” ailesinden gelen viyolaya ilk zamanlar “alto – tenor keman” deniliyordu. 18.  Yüzyıl’ın klasik döneminde Gluck, Haydn ve Mozart’la beraber, viyola orkestrada giderek bağımsız bir işlev üstlenmeye başladı.

 

İzleyerek öğrenin: Viyola ile ilgili merak ettiğiniz her şey.

Viyolanın kurulduğu bölge orkestrada alanın tam ortasında kalır.

Ludwig van Beethoven, J. S. Bach, Wolfgang Amadeus Mozart gibi ünlü besteciler topluluklarda keman yerine viyola çalmayı tercih etmişlerdir.

Hector Berlioz, Johannes Brahms ve Robert Schumann gibi besteciler eserlerinde viyolaya geniş yer vermişlerdir.