Anne & Çocuk > Çocuk Sağlığı > Çocuk Gelişimi

Üstün zekalı çocuklar nasıl fark edilir?


Yaygın kabul gören zeka testlerinde 130 ve üzeri puan alan çocuklar üstün zekalı, 140’ın üzerinde puan alanlar dahi kabul edilir.

 

Ancak her üstün zekalı çocuk bu testlerde zeka düzeyini tam olarak yansıtamayabilir.


Videoyu izleyin: Çocuğun ileri zekalı olduğu nasıl anlaşılır?

 

Çocuklarda üstün zekanın diğer bazı belirtileri şöyle sıralanabilir:

 

İleri zekalı çocuklar bebeklik çağında yürüme, konuşma, el ve ayaklarını kullanma gibi temel gelişim evrelerini diğer çocuklardan hızlı geçirerek kendilerini belli ederler.

 

Normal çocuklar ilk kelimelerini 8 aylıkken söylerken üstün zekalılar 5-6 aylıkken konuşmaya başlayabilir, 1,5 yaşından önce kendilerini cümlelerle ifade eder hale gelebilirler. Kelime dağarcıkları daha geniştir.

 

Soyut zeka erken gelişir

 

İlgi alanları yaşıtlarına göre daha geniştir, pek çok farklı konuya merakla yaklaşırlar. Üstün zekalı çocuklarda sosyal akıl ve soyut düşünme yetenekleri de daha gelişkin olduğu, normal çocukların soyut zekaya erişmediği dönemde soyutlama yapabildikleri görülmüştür.


Hafızaları ve gözlemcilikleri yaşıtlarından üstündür, gördükleri objeleri detaylarıyla hatırlar, çizerek gösterebilirler. İlgilendikleri konu veya nesneler üzerinde dikkatlerini uzun süre koruyabilirler. Okuma yazmayı, rakamları ve basit matematik işlemlerini okul çağından önce kendi kendilerine öğrenebilirler.

 

Çoğu zaman bu çocuklar aileleri ve öğretmenlerince çabuk ayırt edilse de bazen sorunlu çocuk olarak algılanabilirler. Çocuğun üstün zekalı olduğuna karar verebilmek için testlerle diğer belirtileri bir arada ele almak faydalı olacaktır.


Videoları izleyin: Bebeklerde Zeka Gelişimi