Genel Kültür > Din Kültürü

Umre ziyareti ile hac ibadeti arasındaki fark nedir?


Hac, İslam âleminin en büyük ibadetlerinden birisidir. İslam’ın beş şartı arasında sayılır. Belli koşullar içerisinde ve belli ibadetler dizisinin yerine getirilmesiyle gerçekleştirilir. Bu yüzden İslam’ın başka bir büyük ibadeti olan umreden oldukça farklıdır.

İzleyerek öğrenin: Hac ile umre arasındaki fark nedir?

Umre, yalnızca “Allah’ın Kutsal Evi” olarak tanımlanan Kâbe’nin ziyaretiyken; hac, her yılın belli bir zaman diliminde, Kâbe ziyareti de dahil olmak üzere bazı ritüellerin yerine getirilerek tamamlanmasıyla oluşturulan bir ibadet biçimidir. Yani, her hac ziyareti bir umreyi barındırır ancak her umre hac sayılmaz.
 

Videolarla öğrenin: Hacca gitmek için yapılması gerekenler


Umre, hacdan farklı olarak, hac mevsimi dışında yapılmakla birlikte ibadet sırasında takip edilmesi gerekenler de birbirinden oldukça farklıdır. Hac sırasında farz olan bazı ibadetler umre sırasında farz değildir. Umrenin kendisi ise kimi mezheplerde farzken kimi mezheplerde sünnettir.

 

İzleyerek öğrenin: Umre nasıl yapılır?

İslami anlatımlara göre haccın tarihi Hz. İbrahim ile başlar. Bugün hac ziyareti arasında tekrarlanan ritüeller de İbrahim, eşi Hacer ve oğlu İsmail’in yaşadıkları takip edilerek oluşturulmuştur. Zemzem suyundan şeytan taşlamaya kadar tüm ibadetlerin temeli buna dayanır. Hatta Kâbe'de oğlunu kurban etmek üzere olan İbrahim’e gökten bir koçun indirildiği yere inşa edilmiştir.

Bu yüzden hac ziyareti, umreden farklı olarak belli bir tarihte yapılır. Belirlenen tarihler dışında münferit olarak yapılan Kâbe ziyaretleri hac sayılmaz.