Anne & Çocuk > Çocuk Sağlığı > Çocuk Hastalıkları

Süper Dişi sendromu nedir?


Süper Dişi olarak bilinen "Süper Dişi sendromu" bir kromozom hastalığıdır.

Normalde kadınlarda cinsiyeti belirleyen 2 XX kromozomu bulunur. Döllenme sırasında X kromozomlarından biri ayrılarak Y kromozomu ile döllenir.

 

 

Ancak bazı durumlarda döllenmede X kromozomları ayrılamaz ve 2 X kromozomu taşıyan bir yumurta hücresi içinde 1 X kromozomu taşıyan sperm hücresi ile döllenir.


Döllenme biçiminden dolayı 3 X kromozomu taşıyan yani fazladan 1 kromozoma sahip 47 kromozomlu bireyler oluşur.

Zeka geriliği iki kat fazla

47 kromozomlu kadınlar diğer bireylere oranla normal bir görünüme sahip olur ancak genelde doğurgan değillerdir.

2 X kromozom sahibi normal bireylere göre iki kat daha fazla zeka geriliği olan kadınların çoğu fazladan X kromozomu taşıdığının farkında değildir. Ancak canlı olarak doğan her 1200 kız çocuğun 1'inde bu hastalığa rastlanır.