Sağlık > Cilt Sorunları

Stres cildinizi nasıl etkiler?


Ergenlere sivilceleri ile ilgili sorular sorulduğundan birçoğu stresli dönemlerde arttığını söyler.

 

Aslında, duygusal stresin akne oluşumu üzerindeki etkilerine uzun zamandan beri inanılıyordu. Günümüzdeki çalışmalar da bu inanışı doğruluyor. Son çalışmalar yüksek stresin ergenlerdeki sivilceleri daha da kötüleştirdiğini onaylıyor.

Singapur’da 94 ergen üzerinde yapılan araştırmada çalışma, stres seviyesi, yağ üretimi ve sivilce şiddetinin arasındaki bağlantıyı ölmek üzere bir araştırma yapıldı. Ergenlerin ortalama yaşı 15’ti ve birçoğunun hafiften ağıra değişmek üzere sivilceleri vardı.

 

Sivilce artıyor, yağ seviye aynı kalıyor


Ergenlerin stres seviyesi, Algılanmış Stres Ölçümü’nün anketlerini kullanarak ilk olarak önemli bir sınavdan bir gün önce, ikinci olarak da okul bittikten iki ay sonra ölçüldü. Sivilce şiddeti ve yağ seviyesi de ölçümü yapılanlar arasındaydı. Singapur, yılın her döneminde yağ üretimini etkileyen nem ve sıcaklığın sabit kaldığı bir yer olduğu için seçildi.

Stresin yüksek olduğu sınav öncesi dönemde ergenlerde, düşük stresli oldukları tatil dönemine oranla sivilcelerinde %23’lük bir artış gözleniyor. Buna karşılık yüksek ve düşük stres dönemlerindeki yağ seviyelerinde herhangi bir değişim görülmüyor.

Yeni çalışmalar, stresle birleşen sivilcelerin şiddetinin yağ miktarından başka faktörlere de bağlı olabileceğini söylüyor. İltihabın bu faktörlerden biri olması oldukça mümkün. Çalışma sonuçları, strese bağlı iltihabın sivilce oluşumda bir faktör olabileceği görüşünde. Önceki çalışmalar stresin vücutta iltihap yapımına yol açtığını gösteriyor.