Genel Kültür > Tarih > Osmanlı Tarihi

Sırpsındığı Savaşı nasıl gerçekleşti?


Sırpsındığı Savaşı, I. Murat komutasındaki Osmanlı ordusu ile Macar Kralı Layoş komutasındaki Balkan Haçlıları ordusu arasında 1364 yılında gerçekleşen savaştır.

 

Bazı kaynaklarda ismi "Çirmen" veya "Meriç Savaşı" olarak da geçer.

 

Edirne’nin kuzeyinde yer alan Sırpsındığı’nda meydana gelen savaşı Macar, Bulgar, Sırp, Eflak ve Bosnalılardan oluşan orduyu yenen Osmanlılar kazanmıştır.

Sırpsındığı Savaşı’nın nedenleri

Osmanlı’nın batıya olan hızlı ilerleyişi ve Edirne’nin fethi nedeniyle Avrupa’nın stratejik noktaları da tehdit altına girmişti.

Edirne ve Filibe’nin geri alınması için Bulgarlar ve Sırplar Papa V. Urban’a başvurarak yardım istemişlerdi. Papa’nın isteğiyle Eflaklılar ve Bosnalılar da ittifaka katılırken, kumandan olarak Macar Kralı Layoş seçildi.

Haçlı ordusunun amacı Osmanlıları Avrupa’nın içine fazla girmeden durdurmak ve Katolik mezhebinin bu topraklarda yayılmasını hızlandırmaktı.

Osmanlı nasıl kazandı?

Haçlı ordusunun ilerleyişi Meriç’e kadar savunma olmaksızın devam etti. Ancak I. Murat’ın görevlendirdiği Hacı İlbey komutasındaki hafif süvari ve akıncılardan oluşan birlik, Meriç’in diğer yanında düşman kuvvetlerini bekliyordu.

Kaynaklara göre Hacı İlbey komutasındaki kuvvetler, düşmanlarının gafletinden yararlanmak amacıyla saldırı için gece saatlerini tercih etmişlerdi. Ordunun büyük kısmı Meriç’e döküldü.

Sırpsındığı Savaşı’nın sonuçları


Haçlı ordularıyla yaptığı ilk savaş olan Sırpsındığı’nın ardından Osmanlıların Balkanlar'da ilerlemesi ivme kazandı. Ülkenin batıya doğru büyümesi ve savaşların yapıldığı coğrafyaya yakınlığı sebebi ile başkent olarak Edirne seçildi.

  • Bulgar Krallığı Osmanlı Devleti’ne vergi ödemeye başladı.
  • Edirne Osmanlı Devleti’nin yeni başkenti oldu.