İş & Kariyer > Çalışma Hayatı

Sigortası ödenmeyen çalışanlar hakkını nasıl arayabilir?


Türkiye’de bir iş yerinde çalışan herkesin kanunen belirlenmiş kurallar çerçevesinde Sosyal Güvenlik Kurumu’na kayıtlı olması yani sigortalı olması gerekir. İşveren çalıştırdığı kişinin sigorta kaydını Sosyal Güvenlik Kurumu’na yaptırmak ve düzenli olarak sigorta primlerini ödemek zorundadır.
 

Uzmanından öğrenin: İşveren sigortamı başlatmadı, ne yapmalıyım?


Ancak bazı durumlarda işverenler çalıştırdığı kişinin sigorta kayıtlarını yaptırmaz ve primlerini ödemez. Bu durumda çalışan kişi devletin sunduğu sağlık hizmetlerinden yararlanma, emeklilik ve işyerindeki diğer haklarından mahrum kalır.

İşyerinde bu tür bir durumla karşılaşıldığında devlet durumun belgelendirilmesi halinde çalışana bazı haklar tanır. Siz de sigortasız çalıştırıldıysanız hakkınızı aramak için şunları yapabilirisiniz:

  • Hakkınız almak için öncelikle işyerinde çalıştığınızı kanıtlamanız gerekir. Kişi bunun için Sosyal Güvenlik Kurumu’na başvurarak o iş yerinde çalıştığının tespit edilmesini isteyebilir.
  • Çalışan her türlü işyeri kaydı ve belge vasıtasıyla hizmet tespit davası açabilir. Çalışılan bölgede iş mahkemesi bulunmuyorsa bu dava iş mahkemesi sıfatıyla asliye hukuk mahkemelerinde açılabilir.
  • İşyerinde çalışıldığına dair belge bulunmuyorsa o iş yerinde çalışan bordrolu veya bordrosuz tanık mahkemede dinletilebilir.
  • İşyerinden ayrıldıktan beş yıl sonrasına kadar dava açılabilir.
  • İşyerinde çalıştığınızı ve sigorta primlerinizin ödenmediğini kanıtlarsanız ödenmeyen primleriniz sigortanıza eklenir.


İzleyerek öğrenin: Çalıştığım işyeri sigortamı ödemiyor, ne yapmalıyım?