Yeme & İçme > Alkollü İçkiler

Şarap ilk olarak nerede üretildi?


Tarihçiler şarabın izini sürmeye devam ediyorŞarap tarihi ile ilgili her geçen yıl yeni bulgular elde ediliyor ve yeni teoriler ortaya atılıyor.

Eldeki bilgilere dayanarak yapılan tahminlere göre şarabın tarihi M.Ö. 5000 yıllarına dek uzanıyor. Gürcistan sınırları içinde ilk kez üretildiğine inanılan şaraba dair araştırmaların geniş bir coğrafyaya yayılmasıyla, İran’da daha eski zamanlara ait kalıntılara ulaşıldı.

Kalıntılar ve belgeler gösteriyor ki Zağros Dağı eteklerinde şarap üretimi ile ilgili teknik bilgiye sahip insanlar yaşadı.

 

Videolarla öğrenin: Şarap kültürü hakkında merak ettiğiniz her şey

 

Fotoğraf: yashima