Astroloji

Reenkarnasyon ne demektir?


Ruhun ölmediği, belirli aralıklarla farklı bedenlere geçerek varlığını sürdürdüğü şeklindeki spiritüalist inanca reenkarnasyon adı verilir.

Ruh göçü kavramına Mısır, Kelt, Maya ve İnka uygarlıklarında, Antik Yunan’da, İskandinav mitolojisinde, Şamanist topluluklarda ve tasavvufta rastlanır. Ruh göçüne olan inanç Hinduizm, Budizm, Sihlik gibi Doğu dinlerinde önemli bir yere sahiptir.

Videoyu izleyin: Reenkarnasyon nedir?

Birçok çağdaş dini ve felsefi akım da bu inancı benimsemeyi sürdürmektedir. Reenkarnasyon kavramı 19. yüzyıldan itibaren Batıda sistematik biçimde ele alınmaya başlanmış ve Spiritizm akımı ortaya çıkmıştır.

Reenkarnasyonun, başkasının bedenine girmekle karıştırılmaması gerekir. Kökeni yüzyıllar öncesine dayanan bu inanca göre, ceninin ana rahmine düşmesinden dört hafta sonra ona ruh üflenir ve böylece beden canlıya dönüşür.

Can ölüm olayıyla bir bedenden çıktığında ruhlar alemine geri döner. Yaptığı iyilikleri ve kötülükleri değerlendirir ve yeniden başka bir bedende var olur.

Ruhun sürekli göçünün amacı tekamül etmek, yani olgunlaşmaktır. Ruh her yeni beden deneyiminde yeni sınavlardan geçerek gelişir; bu nedenle reenkarnasyon hiçbir zaman gerilemeyle sonuçlanmaz.

Reenkarnasyon inancına göre, ruhun sürdürdüğü bu yolculuk sonsuza dek sürmemeli, bireysel ruh sonunda mutlak ruh ile bütünleşeceği en üst mertebe olan “nirvana”ya ulaşmalıdır.

Videoyu izleyin: Reenkarnasyon hangi tekniklerle kanıtlanabilir?