Sağlık > Ruh Sağlığı

Psikopatların kişilik özellikleri nelerdir?


Antisosyal kişilik bozukluklarından biri olan psikopatinin en temel nedeni beynin ön lobundaki hareket azlığı olarak kabul ediliyor.


Çeşitli ruhsal bozukluklara neden olan serotonin ve kortikotropin gibi kimyasal maddelerin beyinde düşük seviyede bulunması ve tüm bu anormalliklerin genlerde taşınması psikopati gelişimini etkileyebiliyor. 


Bu biyolojik problemlere sahip kişilerin aile içi şiddete maruz kalması veya şahit olması, alkol-madde bağımlılığı gibi dış etkenler de rahatsızlığı tetikleyebiliyor.


Psikopati belirtileri

  • İnsani duygulardan yoksunluk: Otokontrol, karar alma, duygusal farkındalık gibi yetiler; üzüntü, pişmanlık, suçluluk, sevgi, korku gibi duygular  beynin ön lobunun işlevini sağlıklı olarak yerine getirmesiyle gelişiyor. Bir psikopatı sağlıklı insandan ayıran en önemli fark, bu duyguların eksikliği.
  • Korku duygusu eksikliği: Psikopatların cinayet işlemeye yatkın olmasının temel nedeni budur. Bir insanı öldürmek veya sonrasında uygulanacak cezai işlemler psikopatlar için sorun teşkil etmez. Bu nedenle sadist seri katillere dönüşebilirler. Terör örgütü üyeleri, sert ve acımasız diktatörler ve katillerin çoğunun psikopat kişilik özelliği gösterdiği tespit edilmiştir.
  • Otokontrolden yoksunluk: Duygularına hakim olamazlar. Suç işleme veya suça yatkınlıklarının temel sebebi budur.
  • Pişmanlık duymama: Sağlıklı bir insanın gündelik yaşamda duyduğu pişmanlıklar psikopat kişilik için hiçbir şey ifade etmez. Bu duygunun gelişmemesi suç işleme oranlarının artmasına neden olmaktadır.
  • Kural tanımazlık: Hukuki ve toplumsal kurallar psikopat kişilik için önem arz etmez. Korku eksikliği nedeniyle kuralları çiğnemeye yatkındırlar.
  • Toplumsal tabu inkarı: Ahlaki kurallar, dini inanışlar ve genel toplum kurallarını önemsemezler.
  • Sevgi ve şefkatten yoksunluk: Araştırmalar psikopatların belirgin şekilde sevgiye duyarsız olduklarını göstermiştir. Herhangi bir kişiye ya da objeye karşı herhangi bir sevgi beslemezler.
  • Kişisel ve sosyal ilişkilerde başarısızlık:  Anormal davranışları nedeniyle toplum dışına itilirler. Sosyal ortamlarda sivrilen hareketleri veya sinik tavırlarıyla dikkat çekerler.