Genel Kültür > Tarih

Piri Reis'in dünya haritasının gizemleri nelerdir?


Ünlü Türk Osmanlı denizcisi ve kartografı Piri Reis, coğrafi keşiflerin henüz yapıldığı bir dönemde, keşiflerden bağımsız olarak iki farklı dünya haritası çizdi. Piri Reis’in dönemi için mükemmel kabul edilen haritalarını nasıl çizebildiği ise bugün bile hala merak konusu.
 

İzleyerek öğrenin: Topkapı Sarayı’nda Osmanlı hazinesinin hangi parçaları sergileniyor?

Haritaların önemi

Piri Reis ilk dünya haritasını 1513 yılında çizdi. Bu harita bazı hatalara sahip olsa da dönemi için çok ileri bir düzeydeydi. İkinci haritasını ise 1528’de tamamladı. Bu haritada eski haritada yer alan hatalar düzeltilmişti.

Haritaları önemli kılan birçok nokta vardı. Henüz keşfedileli birkaç yıl olan yeni kıtalar Piri Reis’in haritasında ayrılı olarak çizilmişti. Piri Reis’in haritalarında sadece Amerika kıtası değil, o dönemde keşfedilmemiş olan Antarktika da yer alıyordu. Hatta Piri Reis’in 16. Yüzyıl haritasındaki Antarktika’da çizdiği birçok topografik oluşum ancak 20. Yüzyıl’ın ortalarında uydular yardımıyla gözlemlenebildi. 

Uzaylılar ve astral seyahat efsaneleri

Piri Reis’in bu kıtaları tam ve yerinde gösteren haritaları nasıl çizdiği halen bilinmiyor. Bazıları haritaların uzaylılar ya da farklı dünya dışı varlıkların yardımıyla hatta astral seyahat sayesinde çizildiğini iddia etse de bu iddialar akla yatkın olmadığı için kabul görmüyor.
 

İzleyerek öğrenin: Topkapı Sarayı Müzesi'nde hangi koleksiyonları mutlaka görmeliyiz?


Kabul gören yaklaşım

En kabul gören yaklaşım, Piri Reis’in haritalarının o döneme kadar çizilmiş haritaları derleyerek oluşturduğu yönündedir. Ancak bununla ilgili efsaneler de vardır. Mesela Piri Reis’in yararlandığı haritaların İskenderiye Kütüphanesi’nden kurtarılan tarih öncesi haritalar olduğu söylenir. Bu söylenti geçmiş bazı uygarlıkların dünyayla ilgili bilgilerinin kendilerinden yüzyıllar sonra yaşayanlardan fazla olduğu sonucunu doğurmaktadır.

Piri Reis haritası Cumhuriyet’in ilanından sonra Topkapı Sarayı’nın restorasyonu sırasında tesadüfen yeniden bulundu. Turgut Özal döneminde sergilenmek üzere ABD’ye gönderildi. Harita günümüzde Topkapı Sarayı Müzesi arşivinde saklanıyor. Deforme olmaması için sergilenmiyor.