Sağlık > Cinsel Yaşam

Penisin her istendiğinde sertleştirilmesi mümkün mü?


Penis diğer organlar gibi kişinin isteğine bağlı olarak çalışmaz. Bu nedenle erkeklerde penis sertleşmesi de bilinç dışı olarak gerçekleşir.


Cinsel uyarı gerçekleştiğinde eğer bu uyaranı baskı altına alacak başka bir durum söz konusu değilse penis sertleşmesi kendiliğinden gerçekleşir.

Penisin sertleşmesi için çabalamak, beklemek ya da bu konuda endişelenmek hiçbir işe yaramayacağı gibi sertleşme sürecini de olumsuz etkileyecektir.

 

 


Peniste sertleşme çeşitleri

Penisin sertleşmesi farklı şekillerde gerçekleşebilir. Her istendiğinde penisin sertleşmesini beklemektense, bu durumları göz önüne almak çok daha gerçekçi olacaktır.

1.    Psikojenik Sertleşme: Genellikle beyin merkezli, düşünce ve duyularla oluşan sertleşmedir. Hayal etmek, koklamak, işitmek gibi duyularla harekete geçer ve çoğunlukla genç erkeklerde daha güçlüdür. Kişinin hayal kurmaya başlaması bile sertleşmeyi sağlayabilir. Yaş ilerledikçe bu şekilde sertleşme etkili olmamaya başlar.


2.    Refleks Sertleşme: Dokunma, uyarılma yoluyla ortaya çıkan sertleşmedir. Cinsel organların uyarılması sonucu omurilikteki sertleşme merkezi penise uyarılar göndererek ereksiyonu sağlar. Her yaşta görülür. Çocuk ve bebeklerdeki sertleşmeler de bu şekilde gerçekleşir. Özellikle yaşı ilerlemiş erkeklerde psikojenik sertleşmeler azaldığından bu tip ereksiyonlar daha büyük önem kazanır.


3.    Gece sertleşmeleri: Her sağlıklı erkekte gece uykuda kendiliğinden oluşan sertleşmelerdir. Uyku boyunca 3-5 sefer gerçekleşen bu durum ortalama 15-20 dakika sürer. Herhangi bir dış uyaran ya da kişinin ruhsal durumu bu sertleşmeler üzerinde etkili değildir. Sabah uyanınca görülen ereksiyon hali de aslında gece sertleşmelerinin bir parçasıdır.