Genel Kültür > Tarih

Osmanlı'da Akıncıların görevi neydi?


Osmanlı döneminde komşu devletlerin topraklarına keşif, saldırı, korkutma amaçlı akınlar düzenleyen topluluğa "akıncı" ismi verilirdi.

Fermanla harekete geçen Akıncılar barış zamanında geçimlerini toprakla uğraşarak sağlardı. Ölen bir akıncının yerini oğlu, oğlu yoksa akrabası alır, bu kişinin ismi deftere işlenirdi.

Sınır boylarına yerleştirilen ve güçlü olanlarına uç beyi adı verilen akıncıların en önemlileri arasında Ertuğrul Gazi ve oğlu Osman Bey yer alır.

Akıncı olmak için gönüllü olarak ocağa yazılmak gerekirdi. İhtiyaç olduğunda Türk ve Hıristiyan akıncılar ile açık kapatılırdı. Bu yerli Hıristiyanlara Tavacı adı verilirdi.

Akıncının görevleri

Savaş zamanındaki görevleri keşif faaliyeti, ordunun güzergahı üzerinde güvenliği sağlamak, düşman saflarına baskın düzenlemek ve kritik noktalara düşmanın sızmasını önlemekti.

Genelde bin kişilik topluluklarla sefer düzenleyen bu ocak geçimini ganimetlerden sağlardı. Yüz kişilik faaliyetlerine ise “haramilik” adı verilirdi.

16. yüzyılda 40 bin kişilik bir güce sahip olan Akıncı Ocağı 1595 Eflak Seferi dönüşünde çok büyük kayıplar vermesi nedeniyle kapatıldı ve yerini sınır boylarındaki tımarlı sipahiler aldı.