Sağlık > Ruh Sağlığı

Narsistik kişilik bozukluğunun çeşitleri nelerdir?


Narsistik kişilik bozukluğu kendini farklı biçimlerde gösterebilir. Narsistler her zaman alaycı, büyüklenmeci, soğuk ya da kendini beğenmiş olmayabilir.

 

Narsistik kişilik bozukluğu ile ilgili birçok çalışma yapılmış, pek çok sonuca varılmıştır. Ancak yapılan açıklamaların ortak noktası, 3 narsistik grubun da terapide oldukça zor hastalar olduğudur.

 

Gizli narsist

 

Narsistik kişiliğini gizlerler. Narsistik ihtiyaçlarının karşılandığı bir kişi ya da gruba bağlı olurlar. Kendilerini ön planda tutmaz daha çok çalıştıkları kurumu ya da bağlı oldukları grubu idealleştirerek onun hayranlığını kazanmaya çalışırlar.

 

Teşhirci narsist

 

Kibirli, agresif, bencil ve büyüklenmeci narsisttir. Etrafındakileri küçümser ve bunu hissettirmekten çekinmez. Başkalarını ne kadar kızdırdığını ya da üzdüğünü fark etmez.

 

Teşhirci narsistler dünyanın kendi etraflarında döndüğünü düşünür. Onlara ait olan her şey mükemmeldir.

 

Her yaptıkları, söyledikleri mutlaka takdir edilmelidir.

 

Değersizleştirici narsist

 

Değersizleştirici narsistler terapi sürecinde en kapalı grubu oluşturur.

 

Paranoyak kaygıları o kadar kuvvetlidir ki başkalarıyla oldukça zor ilişki kurarlar. Kendilerini tehdit altında hisseder, dışarıdan saldırı geldiğini düşünerek öfkelenirler.

 

Kendilerini değersiz hissettiklerinde diğerlerini de değersizleştirir, öfke ve küçümseme duyguları içinde saldırganlaşırlar.

 

Fotoğraf: helgasms! (flickr)