Bilim > Haberleşme Araçları

Mors alfabesini kolay yoldan nasıl çözebilirsiniz?


Mors alfabesi kısa ve uzun sinyallerden oluşan ve özellikle telgrafla iletişimde kullanılan bir yöntemdir.

Radyo veya elektrik sinyallerini kullanarak, değişik kombinasyonlarla harfler ve rakamlar oluşturulur.

Mors alfabesinde 3 farklı aralık kullanılır; kısa aralık harfler arasında, orta aralık kelimeler arasında ve uzun aralıklar her cümlenin arasında kullanılır.

İlk bakışta zor görünmesine rağmen Mors alfabesini çözmenin de basit bir yolu vardır. Matematikte ve bilgisayar bilimlerinde algoritma ve hata takibi için kullanılan harita şöyle kullanılır:

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

•    En üstteki boş yuvarlağa parmağınızı koyduktan sonra sinyali bekleyin.
•    Her sinyalde bir alt satıra ilerleyin.
•    Gelen sinyal kısa ise sola, uzun ise sağa doğru gidin.

Örneğin;
•    2 uzun, 2 kısa sinyal aldınız.
•    Öncelikle 2 kez sağa ve aşağıya inmelisiniz.
•    Sonraki adımda bu kez 2 kez sola ve aşağıya inmelisiniz.
•    Şu anda 2 uzun, 2 kısa sinyalin karşılığı olan Z harfindesiniz.