Bilim > Haberleşme Araçları

Mors alfabesinde harfler ve rakamlar nasıl yazılır?


Samuel F. B. Morse tarafından 1835 yılında icat edilen Mors alfabesi günümüzde özellikle denizciler tarafından sıkça kullanılıyor.

Karışık görünmesine rağmen düzenli çalışmayla kolaylıkla öğrenilebilen Mors alfabesinde 2 temel standart var. Amerikan ve Uluslararası Kod Sistemi.

 

Aşağıda uluslararası kabul gören kod sistemini ayrıntılı şekilde görebilir ve öğrenmeye başlayabilirsiniz.

Harfler
A • ─           N ─ •
B ─ • • •     O ─ ─ ─
C ─ • ─ •     P • ─ ─ •
D ─ • •        Q ─ ─ • ─
E •               R • ─ •
F • • ─ •      S • • •
G ─ ─ •       T ─
H • • • •     U • • ─
I • •            V • • • ─
J • ─ ─ ─     W • ─ ─
K ─ • ─       X ─ • • ─
L • ─ • •     Y ─ • ─ ─
M ─ ─         Z ─ ─ • •

Rakamlar
1 • ─ ─ ─ ─
2 • • ─ ─ ─
3 • • • ─ ─
4 • • • • ─
5 • • • • •
6 ─ • • • •
7 ─ ─ • • •
8 ─ ─ ─ • •
9 ─ ─ ─ ─ •
0 ─ ─ ─ ─ ─