Genel Kültür > Tarih > Osmanlı Tarihi

Mimar Sinan kimdir?


Dünyanın en büyük mimarlarından biri olarak kabul edilen Mimar Sinan mimar ve inşaat mühendisidir. Olağanüstü çalışmaları nedeniyle Osmanlı başmimarı, Koca Mimar Sinan Ağa olarak anılmaktadır.


Asıl adı Sinaneddin Yusuf olan Mimar Sinan 1489 yılında Kayseri’nin Ağırnas köyünde Ermeni bir Rum olarak doğdu. Yavuz Sultan Selim zamanında İstanbul’a getirildi.


Videoyu İzleyin: Mimar olmanın zorlukları nelerdir?

Henüz 22 yaşındayken Anadolu’dan getirtilen devşirme askerlerden biri oldu ve Müslümanlığı seçti. Acemi Oğlanlar Ocağı’na girdi ve çeşitli yapı işlerinde görev aldı. Dönemin ünlü mimarlarıyla çalışma fırsatı buldu.


1514’te Çaldıran, 1517’de Mısır seferlerine katıldı. Kanuni Sultan Süleyman zamanında da Yeniçeri oldu. Ardından önemli pek çok askeri görevlerde bulundu ve rütbesi giderek yükseldi.


Moldova seferindeyken (1538) 13 günde Purut nehri üzerinde kurduğu köprü ile Kanuni'nin takdirini kazandı ve başmimarlık görevine getirildi.


Süleyman (Kanuni), II. Selim ve III. Murat olarak üç padişah döneminde mimarbaşılık yaptı. Osmanlı İmparatorluğu’nun gücünün göstergesi olan mimari eserlerin en önemli ismi olarak tarihe geçti.


Mimar Sinan 17 Temmuz 1588 yılında İstanbul’da vefat etti. Türbesi Haliç, Süleymaniye Külliyesi’ndedir.


Videoyu İzleyin: Bir inşaatta inşaat mühendisinin görevi nedir?