Genel Kültür > Tarih

Kutsal İttifak nedir?


Rusya, Prusya ve Avusturya arasında, Napolyon Savaşları sırasında ortak mücadele etme amacıyla kurulan ittifaktır. Kutsal İttifak’ın imzalanma tarihi 26 Eylül 1815’tir.

İttifakın kurulması ve başarıya ulaşması sonucu etki alanları giderek genişlemiş, günlük ve politik hayatta Hıristiyan ilkelerinin geçerli olması ile devam etmiştir.
 

 

Üç devletin bir diğer ortak amacı ise mutlakiyet karşıtı düşüncelerin politik düzlemde bastırılmasıydı.

 

Viyana Kongresi’nde (1815) ülkelere tanınan hak ve yükümlülükler de olduğu gibi korunmalı, Napolyon Ordularını yenilgiye uğratan devletlerin sahip olduğu üstünlükler devam etmeliydi.

Bu ittifaka “kutsal” denmesinin nedeni, üye devletlerin yöneticilerinin güçlerini Tanrı’dan aldığını belirtmesidir. Bu sayede bağımsızlık yanlısı hareketlere karşı “ilahi güç” stratejisi son kez kullanılmış oldu.

Her ne kadar ittifakın amacı üç devletin birbirini her yerde ve her koşulda askerî ve siyasi olarak desteklemesi olsa da, hükümlerin yeterince açık olmaması sebebiyle uygulamada sorunlar yaşanmıştır.

Rusya ve Avusturya arasındaki güven problemi nedeniyle İngiltere ittifaka davet edilmiştir. İngiltere’nin katılımıyla Dörtlü İttifak kurulmuştur.

 

1. Fotoğraf: Prusya Savaş Arması

2. Fotoğraf: Avusturya Savaş Arması

3. Fotoğraf: Rusya Savaş Arması