Genel Kültür > Din Kültürü

Kur'an-ı Kerim'de kaç ayet vardır?


Ayet sözlükte, açık alamet (belirti) olarak açıklanır. Bir şeyin ve bir amacın varlığını gösteren alamet demektir. Açıkça ortada görülmeyen şey ayetiyle bilinir ve tanınır. Bu açıdan ayet, duyguların, düşüncelerin veya akılla bilinen şeylerin dışa vurmuş şeklidir denilmektedir.

 

İslam dininin kutsal kitabı olan Kur'an-ı Kerim'deki ayet sayısı ile ilgili olarak tam bir uzlaşma yoktur. Aslında Kur'an'da bir değişiklik, anlaşmazlık ya da aksilik söz konusu değildir. Görüş farklılıkları nedeniyle rakamsal değişiklikler vardır.


Videoyu İzleyin: Umre nasıl yapılır?

 

Ayet sayısı ile ilgili anlaşmazlık için birkaç neden sayılabilir. Öncelikle Kur'an açıldığında ayetlerin yerini tayin eden yuvarlak işaretler görülür. Bazı İslam alimlerine göre iki yuvarlak arasındaki ifadeler ayettir. Farklı düşünen bazı din alimlerine göre ise bu iki yuvarlağın aralarındaki ifadelerin bazısı bir ayet değil, iki veya daha fazla ayettir.

 

Bir başka neden ise her bir besmelenin ayrı ayet sayılıp sayılmayacağı konusundaki anlaşmazlıktır. Her surenin başındaki besmele ayrı ayrı birer ayet midir, yoksa tek bir ayet mi sayılmalıdır konusunda da görüş ayrılıkları vardır.

 

Kur'an’daki "durmayınız" anlamına gelen "LA" işaretinin olduğu yerlerin ayrı birer ayet sayılması ile ilgili de yine farklı görüşler bulunur. Ayrıca Huruf-u mukataa harflerinin ayet  sayılıp sayılmaması açısından da sayılar hakkında farklı fikirler bulunur.

 

Tüm bu değişik görüşlere rağmen Kur'an-ı Kerim açık ve nettir. Anlamında bir değişiklik söz konusu olamaz. Yalnız bazen değerlendirmelerdeki değişiklikler nedeniyle rakamlar farklı olabilmektedir.

 

Genel kabul gören görüşler; Kıraat imamlarından Nafi 6217, Şeybe 6214, Mısırlı alimler 6226 ve İbn-i Abbas'a göre 6616 ayet olduğudur. Kufeliler'in görüşü doğrultusunda bugün yeryüzünde bulunan tüm mushaflarda ayet sayısı 6236 olarak kabul edilerek numaralandırılmıştır.


Videoyu İzleyin: İkindi namazı nasıl kılınır?