Hukuk > İş Hukuku

Kullanmadığımız yıllık izinlerin ücretini nasıl alabiliriz?


Çalışanların izin ve dinlenme ile ilgili hakları Anayasa ve çalışma kanunlarınca açıkça belirlenmiş ve güvence altına alınmıştır.

Kanunlara göre her çalışan çalıştığı işyerinde bir yılı doldurduktan sonra yıllık ücretli izin kullanma hakkına sahiptir. Yıllık izin süreleri çalışanın işyerindeki kıdemine göre belirlenir. Yıllık ücretli izinler için hiçbir şekilde çalışanın ücretinden kesinti yapılamaz.

Uzmanından öğrenin: Yıllık ücretli izin süresi ne kadardır?


İşten çıkarılma şartı

Ücretli izinlerle ilgili kanunlar Anayasa’daki “Dinlenmek çalışanın hakkıdır” maddesine göre düzenlenmiştir. Ücretli izinleri düzenleyen iş kanunu maddesinde ise “Yıllık ücretli izin hakkında vazgeçilmez” denir. Buna göre işçinin, halen çalışırken izinlerini kullanmayıp bunun yerine ücretini talep etmek gibi bir hakkı yoktur. Ancak işten çıkarıldığında ya da kendi isteği ile işten ayrıldığında kullanmadığı yıllık ücretli izinlerinin parasını talep edebilir.

Net maaş üzerinden ücretlendirilir

Bu tür durumlarda işçinin kullanmadığı izinlerin toplam süresi hesaplanır ve son aldığı net maaş üzerinden kendisine ödenir. Örnek verilecek olursa, iş sözleşmesi sona erdiğinde 30 günlük kullanmadığı yıllık izni olan işçi bir net maaşı kadar, 15 gün ise 15 günlük net maaşı kadar, 7 gün ise 7 günlük net maaşı kadar ücret talep edebilir.

İzin ücretlerinin parasının ödenmesiyle ilgili zaman aşımı süresi 5 yıldır. İşçi, iş sözleşmesi bittikten 5 yıl sonra bile olsa kullanmadığı izinlerinin parasını isteyebilir.
 

İzleyerek öğrenin: Çalışanlar hangi durumlarda fazla mesai ücreti talep edebilir?

Ücretli izinlerinin parasının alabilmek için genellikle eski işverene iş mahkemesinde dava açılması gerekir. Dava açıldıktan sonra durum tespiti yapılır. İşçi şirket kayıtlarına göre durumunu kanıtlarsa izin ücretlerini alabilir.