Finans & Ekonomi

Kişi başına düşen milli gelir nasıl hesaplanır?


Bir ülkede yaşayan kişilerin refah düzeyini gözlemlemek için kişi başına düşen milli gelirin belirlenmesi gerekir.

 

Ülkenin gayri safi milli hasıla ve milli gelir değerlerinin toplam nüfusa bölünmesi ile kişi başına milli gelir değeri elde edilir.


Videoları izleyin: Makroekonomi Sözlüğü

 

Kişi başı milli gelir ülkenin para birimi ile ifade edilir. Kişi başına düşen milli gelir değerleri, ülkeler arasındaki kişisel refah düzeyinin karşılaştırılması amacıyla da kullanılır.

 

Bu karşılaştırma yapılırken karşılaştırılacak tüm ülkelerin kişi başı milli gelirleri aynı para birimine, genellikle dolara çevrilir.

 

Ülkelerde milli gelir ve kişi başı milli gelir hesaplama biçimleri farklı olabilir. Gelişmekte olan ülkelerde kayıt dışı ekonomideki faaliyetin yoğunluğu nedeniyle gelir düşük görünebilir.

 

Aksine ekonomisi gelişmiş ülkelerin detaylı hesaplamaları nedeniyle bu ülkelerde de gelirler olduğundan daha yüksek çıkabilir. Bu nedenle ülkeler arası kişisel gelir karşılaştırması yaparken hata payını unutmamak gerekir.


Uzman videolarını izleyin:
Ülke Kredi Notları