Gezi

Kimler diplomatik pasaport sahibi olabilir?


Diplomatik pasaportlar sadece T.C. Dışişleri Bakanlığı ve yabancı ülkelerde T.C. Büyükelçilikleri tarafından verilebilir.

 

Diplomatik pasaportlar görev veya seyahat için gidenlere görevlerinin ya da seyahatlerinin durumuna göre, bir seyahate mahsus olmak üzere azami olarak 2 yıllığına verilir. Eğer daimi bir göreve gidiliyorsa pasaport 4 yıl geçerli olmak üzere verilir.

 

Diplomatik pasaport alan kimsenin görevi veya pasaport hakkı devam ettiği sürece eşleri, yanlarında yaşayıp, evli olmayan ve iş sahibi olmayan kız çocukları ile reşit olmayan erkek çocukları da diplomatik pasaport sahibi olabilir.

 

Diplomatik pasaport sahibi olan kişilerin çocukları eğer ayrı bir pasaport almayıp anne ya da babalarının pasaportlarında refakat hanesine kaydedilirlerse refakat hanesinde olan kişiler sadece pasaport sahibi ile birlikte seyahat ettikleri sürece pasaport haklarından yararlanabilir.


Kırmızı pasaport verilen kişiler

 • Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri,
 • Türkiye Büyük Millet Meclisi üyesi olmayan bakanlar,
 • Anayasa Mahkemesi, Danıştay, Askeri Yargıtay, Askeri Yüksek İdare Mahkemesi, Uyuşmazlık Mahkemesi, Sayıştay, Genelkurmay birinci ve ikinci başkanları,
 • Cumhuriyet Başsavcısı,
 • Orgeneraller,
 • Oramiraller,
 • Eski cumhurbaşkanları,
 • Yasama meclisleri eski başkanları,
 • Eski başbakanlar,
 • Dışişleri eski bakanları,
 • Cumhurbaşkanlığı genel sekreteri,
 • Başbakanlık ve bakanlık müsteşarları ile Diyanet İşleri başkanı,
 • Büyükelçilik unvanı olan başbakan müşavirleri ile başbakan dışişleri danışmanları,
 • Dışişleri bakanlığı meslek mensupları,
 • Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği üst düzey görevlerinde resmi bir görevle gönderilenler,
 • T.C. dış temsilcilikleri nezdinde memur edilen müşavirler, ataşeler ve muavinleri,
 • Hükümet adına milletlerarası resmi müzakereler yapılması, mukavelenamelerin akdi için veya milletlerarası toplantılar, kongre ve konferanslara katılmak üzere gönderilenler,
 • Yabancı devletler veya milletlerarası teşekküller nezdinde daimi veya geçici görev yapmak üzere gönderilenler, siyasi kuryeler.