Hukuk > İş Hukuku

Kıdem tazminatı nasıl hesaplanır?


Kıdem tazminatı, işveren tarafından iş kanunlarında tanımlı belli gerekçeler olmadan işten çıkarılan ya da kendi elinde olmayan nedenlerle işten ayrılmak zorunda kalan çalışanlara ödenmesi gereken ücrettir.
 

Uzmanından öğrenin: Kıdem tazminatı hangi durumlarda ödenir?

Kıdem tazminatı şartları
 

İşveren tarafından iyi niyet ve ahlak kurallarına aykırılık dışındaki nedenlerle işten çıkarılanlar kıdem tazminatı talep edebilir. Ayrıca evlilik, askerlik görevi ya da sağlık sorunları gibi nedenlerle işinden ayrılmak zorunda olan çalışanlar iş yerinden kıdem tazminatı almaya hak kazanır. İşyerindeki olumsuz koşullar, işverenin iyi niyet ve ahlak kurallarına aykırı davranması nedenleri ile işten ayrılan işçiler kıdem tazminatı alabilir. Çalışanın ölümü halinde ise kıdem tazminatı işyerince ailesine ödenir.

Olumsuz herhangi bir neden olmaksızın kendi isteği ile işten ayrılan ya da iş kanunda belirtilen haklı nedenlerle işinden çıkarılan çalışanlara kıdem tazminatı ödenmez.

İzleyerek öğrenin: Kıdem tazminatı nasıl hesaplanır?


Kıdem tazminatı hesaplama

Kıdem tazminatı alabilmek için işçinin en az bir yıl aynı işverene bağlı olarak çalışması şartı aranır.
 

Kıdem tazminatı, temel olarak işçinin iş yerinde çalıştığı her yıl için bir brüt maaş olacak şekilde hesaplanır. Yani çalışanın işe başladığı tarihten itibaren çalıştığı her yıl için işverence işçiye 30 günlük giydirilmiş brüt ücreti tutarında kıdem tazminatı ödenir. Giydirilmiş brüt ücret, işçinin brüt maaşının yanı sıra yemek, yakacak, giyecek, yol ve her tür ikramiyenin toplanmasıyla elde edilen rakamdır. Kıdem tazminatı hesaplamasında sadece damga vergisi kesintisi yapılır.

Kıdem tazminatı üst limiti

Kıdem tazminatının yasayla belirlenen belirli bir üst limiti vardır. Bu limit 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanunu’na göre göre bir hizmet yılı için ödenecek azami emeklilik ikramiyesini geçmeyecek şekilde belirlenir.