Yeniler
Açık mektup nedir?

Açık mektup nedir?

Merkez Bankası hesap ve işlemlerinde şeffaflık ilkesi bulunur. Hesap verebilirlik kuralı da yine Merkez Bankası hesapları...

Ekonomide regülasyon nedir?

Ekonomide regülasyon nedir?

Regülasyon devletin ülke ekonomisinin istikrarını sağlamak ve piyasalarda ortaya çıkan dengesizlikleri gidermek amacıyla...

Monopol (tekel) nedir?

Monopol (tekel) nedir?

Bir piyasa içinde bir malın fiyatını yalnızca tek bir satıcı belirliyorsa, onun ürettiği ve sattığı malın ikame edilebileceği...

Enflasyonu düşürmek için hangi politikalar uygulanabilir?

Enflasyonu düşürmek için hangi politikalar uygulanabilir?

Enflasyon, bir ülke ekonomisinde mallara olan talebin arzı aştığı noktada ortaya çıkar.

RSS ile takip
Günün videoları