Hukuk > İş Hukuku

İşçi hangi hallerde işverene bildirimde bulunmadan iş sözleşmesini feshedebilir?


Bazı durumlarda işçi iş sözleşmesinin bitiminden önce ve/veya ihbar bildirim süresini beklemeksizin iş akdini feshedebilir.

 

İş sözleşmesinin feshi için gerekli olan sebepler:

 • Sağlık,
 • Ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzerleri,
 • Zorlayıcı sebeplerdir.

Sağlık sebepleri şu şekilde sıralanabilir:

 • İş sözleşmesinde geçen işin, niteliğinden doğan bir sebeple işçinin sağlığı veya yaşayışı için tehlikeli olması,
 • İşçinin sürekli olarak doğrudan ve yakından görüştüğü işveren veya başka bir işçinin bulaşıcı veya işçinin işi ile bağdaşmayan bir hastalığa tutulması.

İşçinin iş sözleşmesinin bitimini beklemeden yahut ihbar süresini beklemeksizin feshetme hakkının doğduğu bir başka durum ise ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzerleridir.

 

Buna göre ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzerleri 4857 sayılı İş Kanunu’nun 24. maddesinde şu şekilde belirtilmiştir:

 

 • İşverenin iş sözleşmesinin yapıldığı sırada sözleşmenin önemli noktalarından biri hakkında yanlış vasıflar veya şartlar göstermesi yahut gerçeğe uygun olmayan bilgi veya söz vermek suretiyle işçiyi yanıltması,
 • İşverenin işçinin veya ailesinin üyelerinden birinin şeref ve namusuna dokunacak sözler söylemesi, davranışlarda bulunması,
 • İşverenin işçiye cinsel tacizde bulunması,
 • İşverenin işçiye veya aile üyelerinden birine sataşmada bulunması, gözdağı vermesi,
 • İşverenin işçiyi veya aile üyelerinden birini kanuna karşı davranışa özendirmesi, kışkırtması ve sürüklemesi,
 • İşverenin işçiye ve aile üyelerinden birine karşı hapis gerektiren bir suç işlemesi,
 • İşverenin işçi veya ailesine şeref ve haysiyet kırıcı asılsız, ağır ithamlarda bulunması, iftira etmesi,
 • İşçinin diğer bir işçi ya da üçüncü kişiler tarafından cinsel tacize uğraması, bu durumu işverene bildirmesine rağmen gerekli önlemlerin alınmaması,
 • İşveren tarafından işçinin ücretinin kanun hükümleri veya sözleşme şartlarına göre uygun olarak hesap edilmemesi ya da ödenmemesi,
 • Ücretin parça başına veya iş tutarı üzerinden ödenmesinin kararlaştırılması sonucunda, işveren tarafından işçiye yapabileceği sayı ve tutardan az iş verilmesi halinde, işçinin eksik aldığı ücretin karşılanmaması yahut çalışma şartlarının uygulanmaması.

İşyerinde 1 haftadan fazla süre ile işini durdurmasını gerektirecek durumlar ise işçi için zorlayıcı sebepler arasına girer. İşçi bu tür durumlarda sözleşme bitim tarihini ya da ihbar süresini beklemeksizin iş sözleşmesini feshedebilir.