İş & Kariyer > Çalışma Hayatı

İş sağlığı ve güvenliği uzmanı nedir?


İş sağlığı ve güvenliği uzmanları görev yaptıkları işletmedeki üretim ya da çalışma süreçlerini işçi sağlığına uygun hale getirmekle görevlidir. İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’na göre iş yerlerinin yapılan işin tehlikesine göre yetkilendirilmiş iş sağlığı ve güvenliği uzmanı bulundurması zorunludur.

Mimarlar ve mühendisler ile teknik eleman olarak nitelenen teknik öğretmenler, fizik veya kimya bölümü mezunları ile iş sağlığı ve güvenliği programı mezunlarına bakanlığın yetkilendirdiği kurslara katılarak uzman olabilir.

İzleyerek öğrenin: OHSAS (ISO) 18001 belgesi nasıl alınır?

 

İş sağlığı ve güvenliği uzmanlığı eğitimleri

Mühendis, mimar veya teknik elemanların iş sağlığı ve güvenliği uzmanı olabilmesi için, bakanlıkça yetkilendirilen kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler veya özel eğitim şirketlerinin düzenlediği eğitimlere katılması gerekir. Toplam süresi 220 saat olan bu kurslarda 180 saat teorik, 90 saat uzaktan eğitim ve 40 saat pratik eğitim verilir. 

Uzmanlık sınavları

Eğitimlerin sonunda İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü tarafından yeterlilik sınavları yapılır. Sertifika alabilmek için sınavdan en az 70 puan alınması gerekir. Sınavda başarılı olan adaylar C sınıfı iş sağlığı ve iş güvenliği uzmanlığı sertifikasına sahip olur.

Uzmanlar daha sonra kanunca belirlenen sürelerde tecrübeye sahip oldukça B ve A sınıfı sertifikaları almaya hak kazanırlar.
 

Uzmanından öğrenin: OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Sistemi nedir?

Çalışma alanları

Çalışma ve Sosyal güvenlik Bakanlığı işletmeleri tehlike durumlarına göre “az tehlikeli”, “tehlikeli” ve “çok tehlikeli” olmak üzere 3 kategoriye ayırır. C sınıfı sertifikaya sahip olan uzmanlar az tehlikeli iş yerlerinde görevlendirilebilir. B sınıfı belgeye sahip olan uzmanlar az tehlikeli ve tehlikeli iş yerlerinde, A sınıfı belgeye sahip uzmanlar ise her üç sınıfa dahil olan iş yerlerinde çalışabilir.

C sınıfı belgeye sahip olanlar halihazırda çalıştıkları iş yerinde iş güvenliği uzmanı olarak ek ücret alabilir. Ayrıca sınıflarına uygun bir iş yerinde iş sağlığı ve güvenliği uzmanı olarak tam zamanlı çalışabilir. B ve A sınıfı uzmanlar ise işletmelere danışmanlık verebilir ya da ortalamanın üzerinde ücretlerle tam zamanlı görev yapabilirler.