Bilim

İnsan ne zaman ve nerede ortaya çıktı?


İnsanın ne zaman ve nerede ortaya çıktığı yüzyıllarca büyük bir soru işareti olarak kaldı. Ancak 20. Yüzyıl’da yapılan kazılar ve genetik incelemeler insanın kökenine ilişkin sağlam bilgilere ulaşılmasını sağladı.

Ortaya çıkışımız

Araştırmalara göre, bize benzeyen ilk insanlar (homo sapiens) bundan neredeyse 500 bin önce Afrika kıtasında ortaya çıktı ve son 200 bin yılda buradan tüm dünyaya yayıldı.
 

İzleyerek öğrenin: Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi nedir?

Bilim insanları ve teorisyenler yüzyılın başında bildiğimiz anlamda insanların Neandertal insanı adı verilen, yine bize benzer ama beyin kapasiteleri daha sınırlı ilkel bir türden evrildiğine inanıyordu. Yüzyılın sonlarına doğru bunun doğru olmadığı, ortak atalara sahip olsalar da günümüz insanı ile Neandertal insanlarının farklı türler olduğunu ortaya koydu. Neandertal insanı denilen tür yaşadığı coğrafyalara göre Pekin Adamı ya da Cava Adamı olarak da adlandırılır. Bunlar iki ayakları üzerinde, dik yürüyor, alet kullanabiliyordu.

İnsanın hikayesi
 

Aslında insanın hikayesi günümüzden 7 milyon yıl öncesine kadar uzanıyor. Ancak bildiğimiz anlamda insan bundan ortalama 500 bin yıl önce Afrika’da ortaya çıktı. Takip eden binlerce yılda doğa ile nasıl mücadele edeceğini ve nasıl hayatta kalacağını öğrendi. Bundan yaklaşık 200-300 bin yıl önce iklim baskısı, yiyecek bulma ve barınma ihtiyaçlarını karşılamak için Afrika’nın doğu kıyıları boyunca Kuzey’e ilerlemeye başladı.

Dünyaya yayılma zamanı

Bazı gruplar Kuzey Afrika üzerinden Avrupa kıtasına, bazıları Asya kıtasına geçti. Bazıları donmuş denizleri geçerek Amerika kıtasına ulaştı ve binlerce yıl boyunca buradan kıtanın güneyine doğru yayıldı. Bazı insan grupları Asya kıtasının güney doğusundaki adalara ulaştı. Bazıları bu takımadalar üzerinde ilerleyerek Avustralya kıtasına ulaştı. İnsanın bu yolculuğu yaklaşık 200 bin yıl boyunca devam etti.
 

Uzmanından öğrenmek için tıklayın: Korkularımız genetik mi?

İnsan dünyaya yayılırken Neandertal insanı, Pekin Adamı ya da Cava Adamı olarak adlandırılan eski akrabalarıyla karşılaştı. Süreç boyunca sürekli mücadeleler yaşandı. Neandertaller daha güçlü olmalarına rağmen daha küçük bir beyinleri vardı ve bizim kadar organize hareket edemiyorlardı. Sonuçta atalarımız eski akrabalarını tamamen ortadan kaldırdı.

İnsanlığın ortak anneleri

İnsanlar Afrika’nın doğu kıyısında ilerlerken sayılarının 1000’e kadar düştüğü sanılıyor. Bu da ciddi bir yok oluş tehlikesiydi. Yani insan ırkı dünya üzerinden tamamen silinebilirdi. Bu bilgiye ise günümüzde yapılan genetik incelemeler sonucu varıldı. Yapılan genetik incelemeler, bu dönemde doğurgan kadın sayısında ciddi bir azalma olduğunu da ortaya koydu. Öyle ki bugün yaşayan tüm insanların sadece bir veya birkaç ortak annesi olması büyük bir olasılık.