Sağlık > İlk Yardım

İlk yardım uygulamaları nelerdir?


İlk yardımın temel uygulamaları koruma, bildirme ve kurtarma olarak ifade edilebilir.

Yara bandıKoruma, kazanın sonuçlarının kötüye gitmesini önleme amacını taşır ve koruma kapsamında olay yeri değerlendirilerek, oluşabilecek tehlikeler önlenir, güvenli bir çevre oluşturulur.

Bildirme, olay ya da kazanın mümkün olan en kısa sürede yardım kuruluşlarına bildirilmesidir. Bu iş telefon, çağrı cihazı veya diğer kişiler aracılığı ile yapılabilir.

Kurtarma ise ilk yardımda müdahale kısmını içerir. Bu aşamada olay yerindeki hasta veya yaralılara hızlı ve sakin bir şekilde ilk yardım teknikleri uygulanması gerekir.

İlk yardım ile acil tedavi arasındaki fark

Acil tedaviler konu hakkında ehliyete ve gerekli donanıma sahip kişiler tarafından yapılan müdahalelerdir. İlk yardım ise, konu hakkında eğitim almış ve olay anında bulunan malzemelerle yapılabilen, amacı o anda hayat kurtarma olan müdahalelerdir.

İlk yardım şu amaçları esas alır:

  • Hayati tehlikenin ortadan kaldırılması
  • Yaşam fonksiyonlarının sürdürülmesi
  • Kazazedenin/hastanın durumunun kötüleşmesinin önlenmesi
  • İyileşmenin kolaylaştırılması

Fotoğraf: chigmaroff