Genel Kültür > Tarih

İkinci Meşrutiyet ne zaman ilan edildi?


Osmanlı Devleti’nin 23 Temmuz 1908 ile 21 Aralık 1918 arasındaki dönemine İkinci Meşrutiyet Dönemi denir.

II. Abdülhamit'in yapılan baskılar sonucunda ilan etmek zorunda kaldığı II. Meşruiyet’le birlikte yeni bir yönetim düzeni uygulandı.

Jön Türklerin baskıları

 

Birinci Meşrutiyet’in sona ermesi ile birlikte ülkeyi kesin bir monarşi ile yönetmeye koyulan II. Abdülhamit’e karşı Jön Türklerin ülke içinde ve dışında yürüttükleri hareket 1902 ve 1906 yılları arasında iyice yayılmaya başladı.

Özellikle askeri ve sivil okullardaki öğrenciler arasında, meşrutiyet yönetimini ve 1878’de II. Abdülhamit’in askıya aldığı “Kanun-i Esasi”yi yeniden yürürlüğe koymayı planlayan devrimci topluluklar ortaya çıktı.

1907 yılının Eylül ayında II. Abdülhamit’e karşı olan İttihat ve Terakki Cemiyeti’nin Selanik ve Paris grupları birleşti, ülkenin çeşitli bölgelerinde ayaklanmalar ortaya çıktı.

4 Temmuz’da Enver Bey, Resneli Niyazı ve Eyüp Sabri Bey gibi genç subaylar birlikleri ile beraber Makedonya’da dağa çıktı.

Şemsi Paşa suikasti

 

7 Temmuz’da Selanik’teki Manastır’da çıkan ayaklanmayı bastırması amacıyla İstanbul’dan gönderilen Şemsi Paşa Manastır’da vuruldu.

Tam bu sıralarda II. Abdülhamit’e İkinci Meşrutiyet’i ilan etmezse veliahdın Rumeli’de padişah ilan edileceği ve 200.000 kişilik ordunun İstanbul’a yürüyüşe geçeceği konusunda tehditler geliyordu.

II. Abdülhamit Manastır’da meşrutiyetin ikinci kez ilan edilmesi üzerine 23 Temmuz 1908’de İstanbul’da da resmi olarak İkinci Meşrutiyet’i ilan etmek zorunda kaldı.

II. Abdülhamit, İkinci Meşrutiyet’in ilanı ile birlikte seçimlerin yapılması buyruğunu da verdi. Seçimlerin sonunda II. Abdülhamit tahttan indirildi ve yerine IV. Mehmet yani Vahdettin geldi. Bu dönemde İttihat ve Terakki'nin yönetimdeki etkisi çok büyüktü.

İttihat ve Terakki’nin etkisi ile Osmanlı İmparatorluğu’nu Birinci Dünya Savaşı’na girdi. Savaşta alınan yenilgi ve Mondros Mütarekesi’nin imzalanması sonucunda IV. Mehmet meclisi dağıttı.

İkinci Meşrutiyet Dönemi’nin varlığı, meclisin 21 Aralık 1918’de dağıtılması ile fiilen, 1 Ekim 1922’de saltanatın kaldırılması ile hukuki olarak sona erdi.