Genel Kültür > Din Kültürü

Hinduizm'in diğer dinlerden farkı nedir?


Hinduizm çok açık bir şekilde herhangi bir inanç sistemine yerleştirilemez. Bir kurucusu, doktrini yoktur ve ne zaman ortaya çıktığı bile tam olarak bilinememektedir.

Diğer dinlerin tersine, Hinduizm bir yaşam biçimidir; farklı düşüncelerin ve eylemlerin zengin çeşitliliği ile ön plana çıkmaktadır.

Sistemin kendi inançları, gelenekleri, gelişmiş ahlak yapıları, ayinleri, felsefesi ve teolojisi vardır.

Hinduizm’de din ve kültür değiştirilebilir terimler olduğu için, "bakti" (sadakat) veya "darma" (doğruluk) ve "yoga" (disiplin) gibi hissi deyimler dinin temel bakış açısını anlatmak için kullanılmıştır.

Tek ve kati bir Hinduizm inancı yoktur. Hinduizm, farklı inanç ve geleneklerin toplanmasıyla ortaya çıkmıştır ve belirli temaları kapsamaktadır:

  • Darma (kurallar ve görevler)
  • Samsara (yeniden doğuş)
  • Karma (doğru eylem)
  • Mokşa (Samsara döngüsünden kurtulma)

Aynı zamanda doğruluk, dürüstlük, temizlik, gönül ferahlığı, tasarruf, azim, kefaret gibi temalar da Hinduizm’in öne çıkan özellikleridir.