Genel Kültür > Yaşam

Hedonizm (hazcılık) nedir?


Yunan düşünürlerinden Aristippos ve Epikros tarafından geliştirilen felsefi akımdır. Hedone eski Yunanca'da haz ve zevk anlamına gelmektedir. Hedonizm ise hazcılık demektir.

 

Hedonizmin temelinde "hayatın en önemli değerinin haz ve zevk almak olduğu ve ideal yaşama ancak bu şekilde ulaşılacağı" fikri vardır.

Hedonizmin kurucularından biri olan Aristippos bedensel zevkin önemini vurgular. Diğer kurucu Epikros ise duygusal hazzın da önemli olduğunu savunur.

Hedonistler devamlı olarak zevk ve hazzın peşinde koşarlar ve bunun en doğru yaşama biçimi olduğuna inanırlar.

Kişinin, anlık istek, zevk ve hazzının karşısındaki diğer insanları önemsemeden yaşaması gerektiğini savunurlar. Hatta "bilgi"nin bile "an"da yaşanan duygulardan oluştuğu düşünülür.

Hedonistlerde sıklıkla görülen ortak özellikler; bencillik, kendini beğenme, başkalarını kendi çıkarları için kullanma, eleştiriye kapalı olma şeklinde özetlenebilir.

Günümüzde hedonizm

Son yıllarda yükselişe geçen hedonizm uzmanlar tarafından tehlikeli bulunuyor. Dünya çapında milyonlarca hedonist yaşamlarını yeme-içme, eğlence ve cinsel haz üzerine kuruyor.

Özellikle gençlerin yalnız zevk almaya yönelik yaşam kurmaya çalışmaları aileleri ve uzmanları endişelendiriyor. Çünkü hedonizmi benimseyen bireyler zevke ulaşabilecekleri her yolu korkusuzca deniyorlar.

İleri düzeydeki hedonistler hazzı yaşamak için kullandıkları yolda ahlaki ve yasal olmayan her davranış ve tutumu rahatlıkla uyguluyor.
 

Hedonist akım daha çok, 15-40 yaşlarındaki, özellikle çocukluk yıllarında her istediği yapılan, ihtiyaçları kolay ve fazlaca karşılanan, para sorunu yaşamayan kişilerce benimseniyor.

 

Fotoğraf: model337 (flickr)