Hukuk > İş Hukuku

Hangi durumlarda iş sözleşmesinin feshi geçerli sayılmaz?