Müzik > Nefesli Çalgılar

Flüt nasıl bir müzik aletidir?


Gövdesi ağaçtan, gümüş veya değişik alaşımlı metallerden yapılan üflemeli çalgı.

 

Batı müziğinde en fazla kullanılan çeşidi yan flüttür. Yan flüt tarihi M.Ö. 900 yıllarına kadar dayanır.

 

İlk olarak Çin’de kullanılmaya başlayan flüt, Avrupa’ya 12. yüzyılda girdi.

6 parmak deliğinden oluşan tek parça halindeki ilk flütler 16-17. yüzyıllarda oda müziğinde kullanılırken, 1600’lü yıllara gelindiğinde 3 parça olarak biçimlendirildi.

Flütte günümüzde kullanılan perde sisteminin temelleri 19. yüzyılın ortalarında atılmaya başlandı.

1847 yılında Theobald Boehm adlı Alman flütçü ve müzikçi, flüte bugünkü biçimini verdi.

Deliklerin doğru yerlere ve istenilen genişlikte açılmasını sağlayan bu sistem Boehm Sistemi olarak adlandırılmıştır.

Bohem Sistemi’yle ses niteliği artmış ve tam bir entonasyon sağlanmıştır.

Flüt baş (ağızlık), gövde ve kuyruk olmak üzere 3 parçadan oluşur.

Ses genişliği 3 oktav olan flüt, ağızlık denen üfleme deliğinden sağa doğru yatay tutularak çalınır.

Flüt çeşitleri

Flütün 4 çeşidi bulunur:

  1. Piccolo (Küçük flüt)
  2. Standart (Orkestra flütü)
  3. Alto flüt
  4. Bas flüt

Orkestrada oldukça önemli bir yere sahiptir. Sesler arasındaki çabukluğu ve akıcılığıyla hiçbir çalgıda bulunmayan etkili bir ses rengi vardır. Bu bakımdan orkestrada en fazla söz sahibi olan enstrümanlardan birisidir.

Fotoğraf: Dave Schlier (flickr)