Ev & Dekorasyon

Ev sahibi hangi durumlarda kiracıya tahliye davası açabilir?


Ev sahibinin evini tahliye ettirmeye hakkı olan durumlar 6570 sayılı yasada belirtilmiştir.

 

Buna göre boşaltma için ev sahibinin öne sürebileceği nedenler şunlardır:


Videoyu izleyin: Ev sahibi hangi gerekçelerle tahliye davası açabilir?

  • Yazılı tahliye taahhüdü: Eğer kiracı söz konusu gayrimenkulü ev sahibine noterden alınan belge ile taahhüt ettiyse ancak evi buna rağmen boşaltmadıysa bu madde uygulanır. Ev sahibi 1 ay içinde icra dairesine başvurarak evinin boşaltılmasını talep edebilir.
  • Mesken ihtiyacı: Ev sahibi, eşi veya çocuklarının kiradaki gayrimenkulü mesken olarak kullanmaya ihtiyaçları varsa bu madde geçerli olur. Kira sözleşmesinin bitiminden 1 ay sonra dava açılabilir.
  • İşyeri ihtiyacı: Ev sahibi, eşi veya çocukları kiradaki gayrimenkulü meslek veya sanat amacıyla işyeri olarak kullanacaksa bu madde uygulanır. Kira kontratının bitimini takiben 1 ay içinde dava açılabilir.
  • Esaslı tamir, yeniden inşa veya imar, tevsi, tadil: Ev sahibi gayrimenkulü yeniden inşa ettirmek veya içerde büyük çaplı tamirat, genişletme veya değişiklik işlemi yapmak istiyorsa bu nedenle evi boşalttırabilir. Kira sözleşmesinin bitimini takiben 1 ay içinde dava açılabilir.
  • Yeniden iktisap eden şahsın işyeri veya mesken ihtiyacı: Kiradaki bir gayrimenkulü satın alan veya ona sahip olan kişi burayı kendisi, eşi veya çocukları için ev veya işyeri olarak kullanmak isteyebilir. Bu durumda mala sahip olunan tarihten itibaren 1 ay içinde kiracıya ihtarname çekilir, ihtarname tarihinden 6 ay sonra, 1 aylık süre içinde dava açılmalıdır.
  • Kira bedelinin ödenmemesi: Kiracının kira bedelini düzenli ödememesi durumunda ev sahibi öncelikle 1 yıl içinde 2 geçerli ihtarname çekebilir ve sonrasında dava açabilir. İhtarname çekilmemişse, kira kontratının bitim tarihi beklenip 1 ay içinde doğrudan dava da açılabilir.
  • Kiracının veya eşinin aynı belediye sınırları içinde oturabileceği konutu varsa: Bu durum ev sahibine ihtarnameye gerek olmadan her zaman tahliye davası açabilme hakkı verir.

Uzman videolarını izleyin: Kiracı-Ev Sahibi Anlaşmazlıkları