Finans & Ekonomi > Ekonomi

Enflasyonu düşürmek için hangi politikalar uygulanabilir?


Enflasyon, bir ülke ekonomisinde mallara olan talebin arzı aştığı noktada ortaya çıkar.

 

Bu nedenle ülkede üretim artışı sağlandığında enflasyonda düşme görülecektir.

Videoyu izleyin: Enflasyonu düşürmek için neler yapılabilir?

 

Ekonomide enflasyonu artıran bir başka önemli neden ise bütçe açıklarıdır. Devletler bütçe açıklarını kontrol altına alabildiklerinde enflasyonda önemli ölçüde düşüş sağlanır.

 

Enflasyonu düşürmek için devlet harcamalarının kısılması, ithalatın kısılarak ihracata ağırlık verilmesi ve artırılması gerekir. Böylece ülkeye döviz girişi artar. Döviz girdisinin artışı enflasyon oranının düşmesine neden olur.

 

Enflasyon ülkede işsizliğin artmasıyla da ortaya çıkabilir. Ekonomide bir ülkede %4 - 4,5 oranında işsizlik normal kabul edilir ancak bunun üzerindeki işsizlik değerleri arzın azalmasına ve enflasyona yol açar.

 

Bu yüzden enflasyonla mücadele ederken farklı sektörlerde istihdamın artırılmasına önem verilmesi, devletin istihdamı artırmayı teşvik eden politikalar üretmesi gerekir.


Videoyu izleyin: Yüksek enflasyonun nedenleri nelerdir?