Finans & Ekonomi > Ekonomi

Enflasyon ne anlama gelir?


Tüm mal ve hizmetlerin fiyatlarının aynı zamanda ve sürekli olarak yükselmesi durumuna enflasyon adı verilir. Fiyatların artması maliyetleri olumsuz yönde etkileyerek maliyet artışı yaratır. Enflasyon kontrol edilmezse ülke ekonomileri için ciddi bir tehdit haline gelebilir.


Videoyu izleyin: Enflasyon nasıl oluşur?

 

Enflasyon iki türde incelenir. Mallara talep miktarı toplam üretim miktarını geçtiğinde ortaya çıkan duruma "talep enflasyonu" denir. Maliyetlerin yükselmesi sonucu ürün fiyatlarının artmasına ise "maliyet enflasyonu" adı verilir.


Vergi yükünün artması, faizlerin yükselmesi, paranın değer kaybetmesi, hammadde ve ara madde fiyatlarında yükselme gibi nedenler maliyet enflasyonuna yol açabilir.

 

Enflasyon ile mücadelede, enflasyona neden olan unsurlara göre farklı yöntemler benimsenebilir. Verimi artırmak, çok üretip az tüketmek, ithalatı azaltıp ihracata ağırlık vermek, bütçe açıklarının kapatılması, ulusal tasarrufların artırılması, karar verilen önlemlerin toplumun tüm kesimleriyle birlikte uygulanması gibi tutumlar benimsenebilir.


Videoları izleyin:
Yatırım Aracınızı Doğru Seçin