Finans & Ekonomi > Ekonomi

Ekonomide arz ne demektir?


Arz, piyasadaki satıcıların belli bir sürede ellerindeki maldan sattıkları miktarı gösteren bir ekonomi terimidir. Bir ürünün farklı fiyat seçeneklerine göre ne kadar piyasaya sürülebileceğini gösterir.


Videoyu izleyin: Ekonomide arz nedir?

 

Bir malın fiyatı, üretiminde kullanılan teknik, maliyeti vb. unsurlar satıcının arzını belirler. Ayrıca diğer malların fiyatları ile malın gelecekteki fiyatına dair satıcının tahmini de arzını etkileyecektir. Ancak tüm bu unsurların arzı ne ölçülerde etkilediğini kesin olarak hesaplamak zordur.

 

Malın fiyatı ile arzı arasındaki ilişki, fiyat arttığında arzın da artması şeklindedir. Bir ürünün fiyatının düşük olması durumunda, genellikle onu arz etmeye veya o malın üretim maliyetini göze alarak piyasaya girmeye istekli firmaların sayısı da az olur.

 

Maliyet ile arz arasında ise negatif bir ilişki bulunur; malın üretimindeki girdilerin maliyetleri ne kadar yükselirse malın arzı o kadar düşer.

 

Üretim tekniklerinin gelişmesi emekteki verimi artırır, maliyetleri düşürerek arzı yükseltir. Grev, lokavt gibi durumlar arzı düşürür. Hava koşulları da arzı etkileyen faktörler arasında yer alır.


Videoları izleyin: Halka Arz Hakkında Merak Edilenler