Sağlık

Dil ve konuşma bozukluklarının psikolojik nedenleri nelerdir?


Dil ve konuşma bozuklukluklarının psikolojik veya fiziksel kaynaklı olup olmadığını anlamak için bazı sorulara cevap vermek gerekir:

 

1. Konuşma gecikmesi varsa ortadaki sorun basit bir gecikme mi yoksa müdahale edilmesi gereken bir evre mi?

2. Sorun sadece fiziki bir sorun mu yoksa zihinsel bir engellilik, otizm gibi ağır bir tablo mu sözkonusu?

3. Sorun sadece konuşma bozukluğu mu?

 

Konuşma bozukluklarının sebebi her zaman için yapısal kusurlar olmaz. Çocuğun yaşadığı ortam, toplumsal nedenler, aileiçi şiddet, eğitim eksikliği ve bunun gibi nedenler çocuğun konuşmasının gecikmesine ya da dilin gelişmemesine neden olabilir.

Çocukta doktor kontrolünde yapılan muayeneler sonucunda herhangi bir yapısal kusur yoksa psikolojik etkilerin göz önüne alınması gerekir. Çocukluk çağı psikozu gibi hastalıklar konuşmanın gelişmesini engelleyebilir.

Konuşma bozukluklarının sebepleri

Psikiyatrik nedenler

Ağır depresyon ya da çocukluk çağı psikozu gibi hastalıklar sık karşılaşılmasa da dikkate alınması gereken hastalıklar. Bu nedenle psikiyatrik değerlendirme de dil ve konuşma bozuklukları yaşayan çocuklar için teşhiste önemli yer tutar.

Sosyal nedenler

Çocuğun yaşadığı çevre/ailedeki çevresel yoksunluklar, aileiçi iletişim sorunları, kötü aile ilişkileri ve/veya ihmal çocuklarda dil ve konuşma bozukluklarına neden olabilir.

Sosyal çevredeki olumsuz şartlar çocuğun beyin gelişimini üzerinde de olumsuz etkiler yaratır; bu nedenle dil gelişiminde de biyolojik etkiler görülür.

Toplumsal nedenlerden kaynaklan dil sorunlarında psikolojik danışmanlar ve sosyal hizmet uzmanları ile koordine çalışmak gerekir.