Anne & Çocuk > Çocuk Sağlığı

Çocuklarda kurdeşen tedavisi nasıl yapılır?


Çocukta görülen kurdeşenin nasıl tedavi edileceğine, sorunun nedeni belirlendikten sonra karar verilir.

 

Şikayetler 6 haftadan kısa sürüyorsa akut ürtiker,

6 haftayı geçiyorsa kronik ürtiker söz konusudur.


Videoyu izleyin: Kurdeşen nasıl tedavi edilir?

 

Bu iki tipte bulgular aynıdır ancak oluşum nedenleri farklılık gösterir.

 

Bazı ürtiker vakalarında anjioödem denilen durum ortaya çıkar. Bu vakalarda şişliklerin içi ödemle dolmuştur, kaşıntıdan çok yanma hissedilir.

 

Akut ürtikere genellikle ağız yoluyla vücuda giren ilaç veya gıda gibi alerjik maddeler, nadiren de solunum yoluyla alınan alerjenler neden olur. Kronik ürtikerde ise alerji ihtimali düşüktür; çeşitli hastalıklardan, kronik veya geçici enfeksiyonlardan kaynaklanabilir.

 

Bu nedenle kronik vakalarda nedeni bulmak için daha detaylı araştırma gerekir. Kurdeşenin nedeninin belirlenmesi için hem alerji testleri yapılır hem de diğer olası hastalıklar araştırılır.


Nedeni belirlenen kronik kurdeşen vakalarında altta yatan hastalığın tedavisine odaklanılır.

 

Bu tedavi sonucu kurdeşen de kendiliğinden geçer ve genellikle tekrar etmez. Sebebi bulunamayan vakalarda ise antialerjik ilaçlarla tedavi yürütülür.


Videoyu izleyin:
Kronik kurdeşen nasıl tedavi edilir?