Sağlık > Temel Sağlık Bilgisi

Çocuğun kan grubu nasıl belli olur?


Çocuğun kan grubu anne ve babanın kan gruplarına göre oluşur. Annenin ve babanın ait olduğu A, B, 0 grubu ve sahip olduğu Rh değeri çocuğun grubunu ve Rh değerini belirler.


Kan grubunu belirleyen iki temel sistem A, B, 0 grupları ve Rh faktörü çocuğa geçen kan grubu üzerinde farklı etkilere sahiptir.


 

Rh faktörüne göre;

  • İkisi de Rh (-) değere sahip olan bir çiftin çocukları hiçbir zaman Rh (+) olmaz.
  • İkisi de Rh (+) değere sahip olan bir çiftin çocukları hem Rh (-) hem de Rh (+) değere sahip olabilir.
  • Annenin Rh (-) babanın ise Rh (+) olduğu bir çiftin çocukları Rh (-) de Rh (+) de olabilir.

A, B, 0 gruplarına göre;


AB grubu bir çiftin çocukları, ya A grubu ya da B grubu doğar. Bu çiftin çocuklarının AB kan grubu olma ihtimali yoktur ancak 0 kan grubu olma ihtimali 1 milyonda 4 kişidir ve bu durumda çocuk Bombay kan grubuna dahil olur. "Bombay fenotipi", genetikte çok nadir olarak bulunan bir kan grubu sistemini tanımlamak için kullanılır.

 

Bunun dışında,

  • Her ikisi de 0 grubunda olan bir çiftin çocukları da 0 kan grubuna sahip olur.
  • Her ikisi de AB grubunda olan bir çiftin çocukları ya A, ya B ya da AB kan grubuna sahip olur.
  • Biri A, diğeri B grubunda olan bir çiftin çocukları A, B, AB ya da 0 kan grubunda olabilir.
  • Çiftlerden birinin AB grubunda olduğu durumlarda çocukların 0 kan grubunda olma ihtimali yoktur.
  • Çiftlerden birinin 0 grubunda olduğu durumlarda çocukların AB kan grubunda olma ihtimali yoktur.