Genel Kültür > Hayvanlar Alemi

Canlıların nesli neden tükenir?


Dünya tarihinin başından beri süregelen bir olgu olan nesil tükenmesi, bir türün veya cinsin varlığının sona ermesi anlamına gelir. Dinozorlar ve başka birçok canlı türünün varlığı henüz ilk insan ortaya çıkmadan çok önce tükenmiştir. 

 

Hayvan nesillerinin tükenmesi uzun vadede insanları da etkileyecek

 

Nesil tükenmesinin göktaşı düşmesi, Buzul Çağı’nın sona ermesi gibi pek çok nedeni olsa da en büyük pay ve sorumluluk insan türüne aittir.

 

Tahminlere göre bugünkü nesil tükenmesi oranı, insan türünün ortaya çıkışından önceki dönemde görülenin yaklaşık 1000 katıdır.

 

İnsanların hayvansal ve doğal kaynaklara karşı giderek artan talepleri, yakın zamanlarda hayvan türlerinin nesil tükenmesinin en önemli nedeni sayılır.

 

Doğal yaşam alanları tükeniyor


İnsanların taleplerini karşılamak için hayvanların doğal yaşam alanlarının tükenmesinin, hayvanların neslinin tükenmesinde en büyük rolü oynadığı bilinir.

 

Örneğin, tropik hayvanların temel yaşam alanları olan yağmur ormanları, insanların odun ve kereste sağlama, petrol çıkarma, mineral kaynakları kullanma gibi amaçları yüzünden yok olmaya yüz tutmuş durumdadır.

 

Doğal yaşam alanlarında insan eliyle yapılan değişiklikler, burada biyolojik bütünlüğü bozuyor, canlı çeşitliliğini azaltıyor, yerel canlı türlerini bitiriyor. Böylece oradaki ekolojik sistem giderek daha fakir hale getiriyor.

 

Doğal yaşam alanlarının kaybolmasıyla nesli en kolay tükenen türlerden bazıları, büyük etçil hayvanlar. İnsanların rahatsız olduğu hayvan türlerinin yanı sıra, hep küçük bir coğrafi bölgede yaşamış olan türler de dezavantajlı.

 

Doğal yaşam alanlarının bölünmesi durumunda kimi türler gıdaları kalmadığından yok olur. Diğer bazı türler ise eskisinden çok daha küçük alanlarda, çok daha küçük nüfuslar halinde yaşamak zorunda kalır. Bu da onları genetik bozulmalar, nüfus sorunları, doğal felaketler gibi durumlarda çok savunmasız hale getirir ve nesillerinin tükenmesini kolaylaştırır.


Fotoğraf: auburnxc