Genel Kültür > Tarih

Büyük Buhran nasıl sona erdi?


Büyük Buhran döneminde Amerikan başkanlık koltuğunda oturan Herbert Hoover, bütün çabalarına rağmen ekonomide iyileşme kaydedemedi.

 

1933 yılında koltuğu ondan devralan Franklin Roosevelt, ilk iş olarak "New Deal" adını verdiği iktisadi yasaları yayınladı. Bir süre sonra bu programların ikincisini de yayınlayarak, kurumları da içine alan daha kapsamlı çözümlere gitmeye çalıştı.

 

 

Ancak Roosevelt'in politikalarının da ekonomik iyileşmede ne kadar etkili olduğu, günümüze kadar gelen bir tartışma konusu oldu.

 

Bazıları onu kahraman olarak gördü ve özellikle halkın yaşantısını düzeltebilmek için çok çalıştığını savundu. Diğer bir grup ise politikalarının özellikle işverenlere karşı acımasız olduğunu iddia etti.

 

Sonuç olarak Roosevelt yasaları Büyük Buhran’ın tahribatlarını hafifletti ancak 1930'ların sonlarına doğru gelindiğinde ekonomi hala oldukça kötü durumdaydı.

 

ABD 2. Dünya Savaşı'na Giriyor

 

Amerika'nın Büyük Buhran'dan çıkışını sağlayan temel neden ülkenin 2. Dünya Savaşı'na girmesi oldu.

 

Pearl Harbor'ın bombalanmasından sonra Birleşik Devletler'in savaşa girmeye karar vermesi, ekonomik anlamda da bir dönüm noktası oldu.

 

Savaşa girilmesiyle acil insan ve endüstri gücüne ihtiyaç duyuldu. Hemen ülke çapında silah, büyük top, gemi ve uçak üretimine geçildi.

 

Erkekler asker olmak için eğitilirken, kadınlar fabrikalarda üretimin devamından sorumlu tutuldular. Hem ülke içinde tüketilmesi hem de savaş alanlarına gönderilmesi için her türlü yiyecek ve malzeme ihtiyacı doğdu.

 

Bütün bunlar ülkede her türlü üretim ve tüketimin artmasıyla beraber, Amerikan ekonomisinin Büyük Buhran döneminde kurtulmasını sağladı.

 

Fotoğraf: buckle1535 (flickr)