Genel Kültür > Din Kültürü

Budizm nedir?


Budizm, yirmi altı yüzyıl önce, bugünkü Nepal ve kuzeydoğu Hindistan civarlarında yaşamış Siddhartha Gautama’nın öğretilerini temel alan bir dindir.

Gautama hayat, ölüm ve varoluş hakkında derin bir kavrayış tecrübe ettikten sonra uyanmış, aydınlanmış anlamına gelen "Buda" ismiyle anılmaya başlandı.

Buda yaşamının kalan yıllarını düşünerek ve seyahat ederek geçirdi. Ancak insanlara aydınlandığında neyi fark ettiğini öğretmedi. Onun yerine kendileri için aydınlanmayı nasıl fark edebileceklerini açıkladı.

Uyanma ve aydınlanmanın inançlar ve dogmalarla değil, kişinin kendi tecrübesiyle gerçekleşebileceğini anlattı.

 

Budist sayısı bilinmiyor


Buda’nın yaşamından sonraki yüzyıllarda Budizm bütün Asya’ya yayılarak kıtadaki en egemen dinlerden biri haline geldi.

Bugün dünyadaki Budist sayısı tam olarak bilinemiyor. Bunun bir nedeni birçok Asyalı'nın birden çok dine inanması, diğer bir nedeni ise Çin gibi komünist ülkelerde ne kadar insanın Budizm’e inandığını tespit etmenin zor olmasıdır.

Ancak tahminler 350 milyon kişinin bu dine inandığını ve Budizm’in bugün dünyanın en büyük dördüncü dini olduğunu göstermektedir.