Hukuk

Boşanma davalarında hangi durumlarda tazminat talep edilebilir?


Türk Medeni Kanunu’na göre, boşanma davasında ya da boşanma kararı kesinleştikten sonra bir yıl içinde kusursuz veya daha az kusurlu olan eş diğer eşten maddi ve manevi tazminat isteyebilir. Boşanma sonrasında maddi ve manevi tazminat şeklinde dava açılabilir. 

 

Uzmanından öğrenin: Boşanma davası hangi gerekçelerle açılabilir?


Maddi tazminat, tarafların boşandıktan sonra maddi olanaklarından yoksun kalması nedeniyle talep edilir. Çünkü evlilikte tarafların birbiri üzerinde maddi yararları vardır.  Evlilikte kusursuz veya daha az kusurlu olan tarafın, diğer taraftan, kendisinin boşanma nedeniyle mahrum kaldığı maddi olanakların karşılığı olarak tazminat isteme hakkı vardır.

Maddi tazminata hak kazanabilmek için boşanma kararının verilmiş olması gerekir. Boşanma kararı verilmeden maddi tazminat kararı verilemez. Ayrıca tazminat istenen tarafın boşanmaya neden olan olaylarda kusurlu olması gerekir.

Boşanma davalarında manevi tazminat ise özellikle kişilik haklarına saldırı nedeniyle açılır. Boşanmaya sebep olan olaylardan dolayı kusuru olmayan tarafın kişilik hakları saldırıya uğrar.

Uzmanından öğrenin: Nafaka hangi durumlarda bağlanır?


Boşanmada kusurlu olan tarafın, gizli bir ilişkisinin ortaya çıkması, dövülmesi, hakaret edilmesi ya da üçüncü şahısların önünde küçük düşürülmesi gibi birçok konu kişilik haklarına saldırı niteliği taşır. Bu durumda kusuru olmayan eşin üzüntü yaşadığı, ruhsal dengesi ve sağlığının bozulduğu belirtilir.  Boşanmanın verdiği acı ve üzüntü karşılığında daha az kusurlu olan tarafın, diğer taraftan manevi tazminat olarak uygun bir bedel isteme hakkı vardır.

Eski Medeni Kanun'da manevi tazminat davası açılması için davacının kusursuz olması şartı aranıyordu. Ancak artık manevi tazminat talep edilen tarafın kusurlu olması yeterli görülüyor.