Müzik > Nefesli Çalgılar

Blok flütün özellikleri nelerdir?


Plastik, ağaç veya fildişinden yapılan ve özellikle eğitim amaçlı kullanılan üflemeli çalgı.

Bugünkü halini 15. yüzyılda almaya başlayan blok flüt, Avrupa’ya Ortaçağ’da girdi. 16-17. yüzyıllarda kullanımı oldukça yaygınlaştı.

Rönesans ve Barok müziğinde önemli bir role sahip olduğu 16-17. yüzyıllarda ses genişliği 2 oktava kadar çıkarıldı.

 

İzleyerek öğrenin: Blok flütte nasıl nota basılır?


Zamanla önemini yitirmeye başlayan blok flüt 1750’li yıllarda yerini yan flüte bıraktı.

İngiliz blok flüt yapımcısı ve virtüözü Arnold Dolmetsch, 20. yüzyılda, blok flütün yitirdiği anlamına yeniden kavuşmasında önemli bir rol oynadı.

Blok flüt ağızlık, gövde ve kuyruk olmak üzere 3 parçadan oluşur.

Gövde kısmında 7, kuyruk kısmında 1 olmak üzere toplam 8 deliği bulunur.

Blok flüt çeşitleri

Blok flütün insan sesine göre yapılandırılan 4 çeşidi bulunur:

  1. Soprano
  2. Alto
  3. Tenor
  4. Bas

Öğrenmesi ve taşıması kolay olduğu için günümüzde okullarda eğitim amaçlı kullanılır. Okullarda eğitim için kullanılan çeşidi sopranodur.

Fotoğraf: Chris Schneider Photos (flickr)