Astroloji > Fal

Astroloji nedir?


Astroloji, gök cisimlerinin insanın kaderi ve karakteri üzerindeki etkilerini araştırır.

 

Astrolojiye göre insanların doğum haritalarına göre hem karakterleri hem de gelecek hayatları hakkında bilgi sahibi olunabilir, gök cisimlerinin hareketleri günlük hayatlarını ve davranışlarını etkileyebilir.

Kelime kökeni
 
Astroloji kelimesi Yunanca’da yıldız anlamına gelen “astro” ile bilgi anlamına gelen “logos” kelimelerinden türemiştir.
 
Astroloji temel olarak Güneş, Ay, gezegenler ve Dünya'daki hayat arasındaki matematik temelli iletişimi inceler, bu sayede belli yargılara varır.
 
Astroloji bu yönüyle sadece kişiye ait olayları değil, tarihsel, politik ve ekonomik olayları da ele alabilir.
 
Geçmişten günümüze astroloji

 

Antik dönemde, Ortaçağ’da ve Rönesans döneminde klasik astroloji yöntemleri kullanılıyordu. Bunu temel alan astrologlar astronominin atasının astroloji olduğunu düşünüyor, göksel varlıkların transitlerinin Dünya üzerindeki tüm yaşamı etkilediğini varsayıyordu.
 
Klasik astroloji

 

Klasik astroloji modern astrolojiden farklı olarak harita sahibinin ikili ilişkilere veya evliliğe nasıl baktığı ile ilgilenmez.

 

Klasik astroloji sorular sorar ve net cevaplar alır. Evliliğin gerçekleşip gerçekleşmeyeceğine, gerçekleşecekse nasıl bir kişiyle gerçekleşeceğine ve sürüp sürmeyeceğine yanıt arar.

Modern astroloji ise bireylerin seçim yapma özgürlüklerine değer verir, bakış açısının eğitim, deneyim, sosyal çevre gibi nedenlerle değişebileceğini öngörür.
 
Klasik astrolojiye göre insan ancak belli bir yere kadar özgürdür. Kaderi doğum haritasında belirlenmiş bazı limitler nedeniyle değişmez. Klasik bakış açısıyla insan karakteri değişmez, sadece çevresinde oluşan şartlara uyum sağlar.

Modern astroloji haritayı bir bütün olarak ele alırken, klasik astroloji hayatı bölümlere ayırır. Hayatın farklı alanlarında muhtemel olayları saptamak için göstergeler arar.

 

İzleyerek öğrenin: Astroloji Okulu'nda ne öğretiliyor?